Få kvalitet i din virtuelle undervisning.

Efterår 2020 Odense

Flere og flere ungdomsuddannelser har i de senere år omlagt dele af undervisning til virtuel undervisning. Skolernes læringsplatforme og IT-værktøjer giver mange muligheder for at skabe dialog og nærvær samt at anvende digital didaktik i den virtuelle undervisning, uden direkte lærerkontakt. Men mange skoler oplever, at det er vanskeligt at indfri potentialet, særligt i forhold det digital didaktiske. Det kan både skyldes strukturelle begrænsninger, undervisernes kompetencer eller manglende kendskab til at komme i gang med virtuel undervisning.

På denne konference vil vi belyse, hvorfor skolerne arbejder med virtuel undervisning, hvilke udfordringer der kan være med at komme i gang og endelig vil vi præsentere praksiseksempler fra skoler, som er lykkes med virtuel undervisning.