Medlemmer pr 15. jan 2018

@ventures Kompetencecenter for e-læring
Astra
AZENA ApS
BUPL
Campus Vejle
CELF
Direktoratet for kriminalforsorgen
DOF Lillebælt Oplysnings Forbund
DTU
Erhvervsakademi Aarhus
Erhvervsskolen Nordsjælland
Finanssektorens Uddannelsescenter
FOA – Fag Og Arbejde
FOF’s Landsorganisation
HR Personaleudvikling
IA Sprog
IBC
Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
Institut for Pædagogik, Forsvarsakademiet
IT-Center Fyn
IT-Universitetet i København
København Nord S/I
Københavns Universitet
Lærdansk
Mercantec
Monnet Gruppen i/s
Niels Brock, Copenhagen Business College
Nina von Staffeldt
NooA
PITservice
Praxis
Region Hovedstaden, HR & Uddannelse
Region Nordjylland
Region Syddanmark, E-Læringsenheden
Roskilde Handelsskole
SEGES Forlag
SKT, AU
Social & Sundhedsskolen Herning
Social- og Sundhedsskole FVH
SOSU Sjælland
SOSUnord
Tietgenskolen
UC Syddanmark
Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern
University College Sjælland
VIA University College
Videnscenter for Integration
Vidensemergens
VUC Lyngby
VUC Roskilde
VUC Syd
VUC Vestsjælland
Aarhus Social- og Sundhedsskole
Aarhus Tekniske Skole