Medlemmer pr 11. maj 2017

@ventures Kompetencecenter for e-læring
Aarhus Social- og Sundhedsskole
ABC dialog
BUPL
Campus Vejle
Direktoratet for kriminalforsorgen
DOF Lillebælt Oplysnings Forbund
Finanssektorens Uddannelsescenter
FOF’s Landsorganisation
HR Personaleudvikling
Institut for Pædagogik, Forsvarsakademiet
IT-Center Fyn
Monnet Gruppen i/s
Nina von Staffeldt
NooA
Astra
Praxis
Region Hovedstaden, HR & Uddannelse
Region Sjælland – Koncern HR – CUK
Roskilde Handelsskole
SEGES Forlag
SKT, AU
Social & Sundhedsskolen Herning
Social- og Sundhedsskole FVH
SOSU Sjælland
SOSUnord
Tietgenskolen
Videnscenter for Integration
VUC Roskilde
VUC Sønderjylland/Center for Fleksibel Voksenudd.
VUC Vestsjælland
PHARMAKON A/S
København Nord S/I
Erhvervsskolen Nordsjælland
Professionshøjskolen Metropol
GYNZONE ApS
Region Sjælland
Det Almenpædagogiske Samarbejde på Fyn
Favrskov Gymnasium
HF & VUC FYN
Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
Azena
AARHUS MASKINMESTERSKOLE
CELF
DTU
FOA – Fag Og Arbejde
IBC
Københavns Universitet
Lærdansk
MERCANTEC
Niels Brock, Copenhagen Business College
Professionshøjskolen UCC
Region Nordjylland
Region Syddanmark, E-Læringsenheden
Styrelsen for It og Læring
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
Tech College Aalborg
UC Nord
UC Syddanmark
University College Lillebælt (IT-Afdelingen)
University College Sjælland
VIA University College

Vidensemergens

VUC Nordjylland
VUC Syd