Velfærdsteknologi som kompetenceudfordring Odense 28. feb 2019

Velfærdsteknologi som kompetenceudfordring

Velfærdteknologier er i det sidste årti blevet et vigtigt og strategisk element i den offentlige opgaveløsning, men der er mange udfordringer i forhold til implementering og brug, og det fulde potentiale i anvendelsen af teknologierne er langt fra udfoldet. Der skal findes helhedsorienterede måder at udvikle og bringe velfærdsteknologier i anvendelse sammen med virksomheder, ledere, medarbejdere og borgere med blik for både den politiske dagsorden, det økonomiske potentiale og de organisatoriske behov.
Teknologiernes indtog nødvendiggør udviklingen af en forståelse for, hvilke kompetencer der er behov for, og hvordan de kan udvikles i og i samspil med en travl hverdag: Holdninger, tilgange til arbejdet og skarpe kernefagligheder vil også være essentielle for fremtidens sundhedsprofessionelle, men øget teknologiindhold og stigningen i kompleksiteten i opgaveløsningen medfører, at behovet for kompetencer i samarbejde, tilegnelse og brug af nye teknologier og innovation af praksis også er afgørende. Den enkelte medarbejder skal kunne indgå i og bidrage i skiftende sammenhænge, interagere med og forholde sig til både borger, kollegaer, myndighed, (it-)systemer og redskaber/hjælpemidler.

Velfaerd_ver_18.10.2018_split_1
Velfaerd_ver_18.10.2018_split_2
Velfaerd_ver_18.10.2018_split_3
Velfaerd_ver_18.10.2018_split_4