Velfærdsteknologi som kompetenceudfordring Odense 4. april 2019

Arbejder du med velfærdsteknologi på erhvervs- og ungdomsuddannelserne?
Udnytter du de velfærdsteknologiske muligheder fuldt ud?
Det sidste kan de færreste af os vel svare helt klart JA til. Så kom og bliv klogere…
  *   Hvordan kan vi udnytte en større del af teknologiens velfærdsteknologiens potentiale?
  *   Hvad kan teknologi og digitale læremidler?
  *   Hvad er en MakerSpacevogn?
Det er nogle af de spørgsmål, du kan få svar på til FLUIDs konference Velfærdsteknologi som kompetenceudfordring.

Velfærdsteknologi som kompetenceudfordring

Velfærdteknologier er i det sidste årti blevet et vigtigt og strategisk element i den offentlige opgaveløsning, men der er mange udfordringer i forhold til implementering og brug, og det fulde potentiale i anvendelsen af teknologierne er langt fra udfoldet. 
Der skal findes helhedsorienterede måder at udvikle og bringe velfærdsteknologier i anvendelse sammen med virksomheder, ledere, medarbejdere og borgere med blik for både den politiske dagsorden, det økonomiske potentiale og de organisatoriske behov.
Teknologiernes indtog nødvendiggør udviklingen af en forståelse for, hvilke kompetencer der er behov for, og hvordan de kan udvikles i og i samspil med en travl hverdag: Holdninger, tilgange til arbejdet og skarpe kernefagligheder vil også være essentielle for fremtidens sundhedsprofessionelle, men øget teknologiindhold og stigningen i kompleksiteten i opgaveløsningen medfører, at behovet for kompetencer i samarbejde, tilegnelse og brug af nye teknologier og innovation af praksis også er afgørende. 
Den enkelte medarbejder skal kunne indgå i og bidrage i skiftende sammenhænge, interagere med og forholde sig til både borger, kollegaer, myndighed, (it-)systemer og redskaber/hjælpemidler.