FLUID

Læs vore sidste nyhedsbreve her.

Webinar torsdag d. 13. januar kl. 15:00 – 16:00: Onlinemøder med flow, engagement og resultater!

Se mere på fluid.dk/flow

Webinar 27. januar 2022 kl. 14:00-16:00
Eksempler på brug af digital undervisning

  • Onboarding til Rambøll og projekter hos kunder. Hvad lykkedes og hvor er udfordringer.
  • Adaptive elementer i undervisningen hos forlaget Praxis
  • Den Frie Digitale Skole v. Anni Pilgaard Christiansen – et tilbud, der kan give børn og unge online uddannelsesmuligheder på trods af udfordringer af den ene eller andet slags i grundskolen 

Læs mere på https://www.fluid.dk/priv/ – tilmelding på www.fluid.dk/tilmeld


Adaptiv læring – når algoritmer personaliserer læringen

On-line Workshop 7. december fra 14.00 til 16.00


Webinar 11. januar 2022 13:30-16:00
Skriftlighed og virtuel undervisning

  • Sidsel Sander Mittet
  • Malene Michelle Heuser

Hvad er FLUID

Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark, FLUID, er en medlemsorganisation for private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer samt andre, der arbejder med fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer.

FLUID foreningen

FLUID er et aktivt, velfungerende netværk af aktører på området, som løbende formidler ny viden, erfaring og aktuelle tendenser inden for en bred vifte af relevante emner. Gennem foreningens forskellige aktiviteter udveksler medlemmerne erfaringer og modtager input fra hinandens arbejde og projekter.

FLUIDs målsætning:
FLUIDs formål er at udbrede kendskabet til fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker gennem:

  • fysiske og virtuelle konferencer, seminarer og workshops for foreningens medlemmer og andre interesserede;
  • generel fremme af samarbejde og erfaringsudveksling mellem foreningens medlemmer via nyhedsbreve, konferencer og andre fysiske møder i ind- og udland;
  • deltagelse i og fremme af nordisk, europæisk og internationalt samarbejde inden for fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker blandt andet gennem FLUIDs medlemskab af European Distance and E-Learning Network (EDEN) og European Association for Distance Learning (EADL), hvor erfaringer fra danske projekter bliver spredt aktivt til andre lande, ligesom der opbygges kontakter til gavn for medlemmerne.

Læs mere om FLUID på https://www.fluid.dk/om-fluid/

Klik her for at blive medlem

Du kan i menuen se hvilke konferencer, der aktuelt udbydes.

FluidRoskildeBanner

Skriv din mail her for at komme på vor mailingliste og få FLUID Nyt hver måned

Abonner på FLUID Nyhedsbrev

* indicates required

FLUID@FLUID.DK   www.fluid.dk   Kontakt Poul Tang 5171 5240

Facebook LinkedIN