FLUID

Læs FLUID nyhedsbrev her

Succesrig konference i vejle: Virtual Reality i undervisningen

Hvis du er interesseret i de indlæg der var på konferencen, kan du se dem på fluid.dk/vr

Virtual Reality har siden sin renæssance for godt 3 år siden gået sin sejrsgang indenfor uddannelse af børn, unge og voksne. VR har et enormt potentiale for at vise os ting i undervisningen, vi normalt ikke kan se eller illustrere, og VR kan tage os steder hen, vi normalt ikke kommer. Derfor har indeholder VR potentialer til at løfte vores undervisning, og mange uddannelsesinstitutioner og virksomheder arbejder med at udforske dette potentiale. Men hvad gør vi, når wow-effekten forsvinder, og vi skal omsætte VR i undervisningen. Hvordan bruger vi det, og hvordan integreres det? Og er potentialet så stort, at det står mål indsatsen?

Få kvalitet i din virtuelle undervisning – efterår 2020

Flere og flere ungdomsuddannelser har i de senere år omlagt dele af undervisning til virtuel undervisning. Skolernes læringsplatforme og IT-værktøjer giver mange muligheder for at skabe dialog og nærvær samt at anvende digital didaktik i den virtuelle undervisning, uden direkte lærerkontakt. Men mange skoler oplever, at det er vanskeligt at indfri potentialet, særligt i forhold det digital didaktiske. Det kan både skyldes strukturelle begrænsninger, undervisernes kompetencer eller manglende kendskab til at komme i gang med virtuel undervisning.

Collective Intelligence maj-juni Kbh 2020

Se mere om konferencen på: https://www.fluid.dk/faa-kval/

FLUID/NordFlexOn konference maj-juni – København – læs mere på www.fluid.dk/CI

Online Educa 2020 – studietur for 8.500 kr. inkl trsp ekskl moms

Læs mere om 2020 konferencen på https://www.fluid.dk/oeb20/


Hvad er FLUID

Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark, FLUID, er en medlemsorganisation for private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer samt andre, der arbejder med fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer.

FLUID foreningen

FLUID er et aktivt, velfungerende netværk af aktører på området, som løbende formidler ny viden, erfaring og aktuelle tendenser inden for en bred vifte af relevante emner. Gennem foreningens forskellige aktiviteter udveksler medlemmerne erfaringer og modtager input fra hinandens arbejde og projekter.

FLUIDs målsætning:
FLUIDs formål er at udbrede kendskabet til fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker gennem:

  • fysiske og virtuelle konferencer, seminarer og workshops for foreningens medlemmer og andre interesserede;
  • generel fremme af samarbejde og erfaringsudveksling mellem foreningens medlemmer via nyhedsbreve, konferencer og andre fysiske møder i ind- og udland;
  • deltagelse i og fremme af nordisk, europæisk og internationalt samarbejde inden for fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker blandt andet gennem FLUIDs medlemskab af European Distance and E-Learning Network (EDEN) og European Association for Distance Learning (EADL), hvor erfaringer fra danske projekter bliver spredt aktivt til andre lande, ligesom der opbygges kontakter til gavn for medlemmerne.

Læs mere om FLUID på https://www.fluid.dk/om-fluid/

Klik her for at blive medlem

Du kan i menuen se hvilke konferencer der aktuelt udbydes.

FluidRoskildeBanner

Skriv din mail her for at komme på vor mailingliste og få FLUID Nyt hver måned

Abonner på FLUID Nyhedsbrev

* indicates required

FLUID@FLUID.DK   www.fluid.dk   Kontakt Poul Tang 5171 5240