FLUID

FLUIDs kommende konferencer:

– Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi som kompetenceudfordring

Først i det nye år har FLUID planlagt konference om Velfærdsteknologi.
Velfærdteknologier er i det sidste årti blevet et vigtigt og strategisk element i den offentlige opgaveløsning, men der er mange udfordringer i forhold til implementering og brug, og det fulde potentiale i anvendelsen af teknologierne er langt fra udfoldet. Der skal findes helhedsorienterede måder at udvikle og bringe velfærdsteknologier i anvendelse sammen med virksomheder, ledere, medarbejdere og borgere med blik for både den politiske dagsorden, det økonomiske potentiale og de organisatoriske behov.

Læs mere om konferencen her – tilmeld dig konferencen her


Hvad er FLUID
Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark, FLUID, er en medlemsorganisation for private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer samt andre, der arbejder med fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer.

FLUID er et aktivt, velfungerende netværk af aktører på området, som løbende formidler ny viden, erfaring og aktuelle tendenser inden for en bred vifte af relevante emner. Gennem foreningens forskellige aktiviteter udveksler medlemmerne erfaringer og modtager input fra hinandens arbejde og projekter.

FLUIDs målsætning:
FLUIDs formål er at udbrede kendskabet til fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker gennem:

  • fysiske og virtuelle konferencer, seminarer og workshops for foreningens medlemmer og andre interesserede;
  • generel fremme af samarbejde og erfaringsudveksling mellem foreningens medlemmer via nyhedsbreve, konferencer og andre fysiske møder i ind- og udland;
  • deltagelse i og fremme af nordisk, europæisk og internationalt samarbejde inden for fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker blandt andet gennem FLUIDs medlemskab af European Distance and E-Learning Network (EDEN) og European Association for Distance Learning (EADL), hvor erfaringer fra danske projekter bliver spredt aktivt til andre lande, ligesom der opbygges kontakter til gavn for medlemmerne.

Læs mere om FLUID på http://www.fluid.dk/om-fluid/

Klik her for at blive medlem

Du kan i menuen se hvilke konferencer der aktuelt udbydes.

FluidRoskildeBanner

Skriv din mail her for at komme på vor mailingliste og få FLUID Nyt hver måned

 

Vær med på vores mailingliste


* indicates required
FLUID@FLUID.DK   www.fluid.dk   Kontakt Poul Tang 5171 5240