FLUID

Læs februar 2021 Nyhedsbrev her

Nærværende online undervisning 16.3.2021 – vær med til at skabe formlen

I denne onlinekonference får du teoretiske og erfaringsbaserede oplæg om, hvordan vi skaber nærvær og vedkommende tilstedeværelse online. I mere eksperimenterende sessioner arbejder vi med forskellige formelle og uformelle muligheder for at styrke den nærværende online tilstedeværelse.
Du vil logge af eventet med teoretisk viden, personlige erfaringer og et inspirationskatalog med muligheder for at skabe nærværende tilstedeværelse i din egen onlineundervisning.

Dagens program

12.30 – 12.45 – Introduktion til dagen og icebreaker. V. Grunnet & Petersen – facilitering og udvikling

12.45 – 13.45 – Online undervisning og eksperimenter. V. Klaus Thestrup, Aarhus Universitet

13.45 – 14.00 – Hvad lærte vi? På vej til inspirationskatalog.  V. Grunnet & Petersen – facilitering og udvikling

14.00 – 14.20 – Nærværende kaffepause med networking

14.20 – 14.50 – Er kødhed lig nærhed? V. Thomas Ryberg, Aalborg Universitet

14.50 – 15.00 – Hvad lærte vi? På vej til inspirationskatalog.  V. Grunnet & Petersen – facilitering og udvikling

15.00 – 15.30 – Distanceret nærhed. V. Michelle Holmkjær, Lærdansk Næstved

14.30 – 15.40 – Hvad lærte vi? På vej til inspirationskatalog.  V. Grunnet & Petersen – facilitering og udvikling

15.40 – 15.55 – Udformning af Inspirationskatalog. V. Grunnet & Petersen – facilitering og udvikling

15.55 – 16.00 – Tak for i dag og næste arrangementer i FLUID

Se eller gense alle videoer fra “Den hybride funktion 26. januar 2021 Online” ”

Kommende konferencer:

Digital feedback i online undervisningen – online – april 2021

Virtual Reality – online intro maj 2020, herefter VR/AR fysisk konference maj/juni 2021 – København

Collective Intelligence – fysisk konference – 3.-4. juni / evt efterår afhængig af corona – 2021 – København


Hvad er FLUID

Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark, FLUID, er en medlemsorganisation for private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer samt andre, der arbejder med fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer.

FLUID foreningen

FLUID er et aktivt, velfungerende netværk af aktører på området, som løbende formidler ny viden, erfaring og aktuelle tendenser inden for en bred vifte af relevante emner. Gennem foreningens forskellige aktiviteter udveksler medlemmerne erfaringer og modtager input fra hinandens arbejde og projekter.

FLUIDs målsætning:
FLUIDs formål er at udbrede kendskabet til fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker gennem:

  • fysiske og virtuelle konferencer, seminarer og workshops for foreningens medlemmer og andre interesserede;
  • generel fremme af samarbejde og erfaringsudveksling mellem foreningens medlemmer via nyhedsbreve, konferencer og andre fysiske møder i ind- og udland;
  • deltagelse i og fremme af nordisk, europæisk og internationalt samarbejde inden for fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker blandt andet gennem FLUIDs medlemskab af European Distance and E-Learning Network (EDEN) og European Association for Distance Learning (EADL), hvor erfaringer fra danske projekter bliver spredt aktivt til andre lande, ligesom der opbygges kontakter til gavn for medlemmerne.

Læs mere om FLUID på https://www.fluid.dk/om-fluid/

Klik her for at blive medlem

Du kan i menuen se hvilke konferencer, der aktuelt udbydes.

FluidRoskildeBanner

Skriv din mail her for at komme på vor mailingliste og få FLUID Nyt hver måned

Abonner på FLUID Nyhedsbrev

* indicates required

FLUID@FLUID.DK   www.fluid.dk   Kontakt Poul Tang 5171 5240

Facebook LinkedIN