Generalforsamling FLUID 26.5.2020 kl. 16:00

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i FLUID 26. maj kl 16:00. GF afholdes virtuelt og tilgås vis Google Meet på https://meet.google.com/hhe-odjw-vwk 
Ordinær dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af regnskab og budget (herunder kontingent)
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af to revisorer
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden – senest 7 dage før generalforsamlingen

 • Professor Elsebeth Korsgaard Sorensen
 • Forlagsredaktør Helle Risager Grubbe
 • Uddannelseschef Jesper Eriksen
 • Formand  Jørgen Grubbe
 • Afdelingsleder Lars Zimsen – kasserer
 • Docent Niels Henrik Helms
 • Konsulent Nina von Staffeldt – næstformand
 • Seniorkonsulent Thomas K. Hansen

Webinar 2: Covid-19 og den organisatoriske proces – 
6. maj kl. 14-15:30

Link til de 2  videoer af vore webinarer, som nu ligger i YouTube.

FLUID Webinar: Undervisning i Coronaens tid – Webinar 1 – Den pædagogiske proces: https://youtu.be/TmLACR_AICI

FLUID Webinar: Undervisning i Coronaens tid – Webinar 2 – Covid-19 og den organisatoriske proces: https://youtu.be/MZOrZmSMVdo

FLUID afholder webinarer 5. og 6. maj kl 14:00 – 15:30, hvor vi sætter fokus på online undervisning i lyset af Corona krisen – Webinarerne er GRATIS

Udfordringen har været den samme for mange uddannelsesinstitutioner, men organiseringen af overgangen til online undervisning har varieret meget, og tilbage står spørgsmålet: Hvad lærer vi af Covid-19, og hvad kan vi med fordel gøre brug af også fremadrettet? På dette webinar vil tre uddannelsesinstitutioner belyse, hvordan de har organiseret overgangen til online undervisning.

Vi har inviteret en række centrale aktører, der vil give deres bud på, hvorledes skolerne har tacklet udfordringen med nedlukningen af den fysiske undervisning på skolerne.
Første webinar har fokus på den pædagogiske proces, mens det andet webinar adresserer den organisatoriske proces. Begge webinarer er bygget op med korte indlæg fra forskellige institutioner med efterfølgende mulighed for vidensdeling og diskussion.
Tilmelding på www.fluid.dk/tilmeld – eller last minute adgang via
https://meet.google.com/mkp-zvoj-wge
Del dette tilbud med dine kollegaer.

Webinar 1: Når undervisningen bliver virtuel: Den pædagogiske proces – 5. maj kl. 14-15:30

Hvordan skaber vi fællesskab og fordybelse på distancen?
Overvejelser og erfaringer med, hvordan og hvornår undervisningen skal være synkron og asynkron. Eksempler på, hvornår og hvordan virtuelt gruppearbejde fungerer.
Speed Talks med efterfølgende diskussion

Se FLUID Nyhedsbrev april 2020: http://us13.campaign-archive.com/?u=29211bef418d3e9df2e841fc7&id=ec2b8947e9

Ressourcer til brug under Corona Krisen: se vor side med råd og anbefalinger: https://www.fluid.dk/virtuel/

Planlægningen af konferencer er sat på pause indtil situationen med Corona virus og skolelukninger er afklaret.


Hvad er FLUID

Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark, FLUID, er en medlemsorganisation for private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer samt andre, der arbejder med fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer.

FLUID foreningen

FLUID er et aktivt, velfungerende netværk af aktører på området, som løbende formidler ny viden, erfaring og aktuelle tendenser inden for en bred vifte af relevante emner. Gennem foreningens forskellige aktiviteter udveksler medlemmerne erfaringer og modtager input fra hinandens arbejde og projekter.

FLUIDs målsætning:
FLUIDs formål er at udbrede kendskabet til fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker gennem:

 • fysiske og virtuelle konferencer, seminarer og workshops for foreningens medlemmer og andre interesserede;
 • generel fremme af samarbejde og erfaringsudveksling mellem foreningens medlemmer via nyhedsbreve, konferencer og andre fysiske møder i ind- og udland;
 • deltagelse i og fremme af nordisk, europæisk og internationalt samarbejde inden for fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker blandt andet gennem FLUIDs medlemskab af European Distance and E-Learning Network (EDEN) og European Association for Distance Learning (EADL), hvor erfaringer fra danske projekter bliver spredt aktivt til andre lande, ligesom der opbygges kontakter til gavn for medlemmerne.

Læs mere om FLUID på https://www.fluid.dk/om-fluid/

Klik her for at blive medlem

Du kan i menuen se hvilke konferencer der aktuelt udbydes.

FluidRoskildeBanner

Skriv din mail her for at komme på vor mailingliste og få FLUID Nyt hver måned

Abonner på FLUID Nyhedsbrev

* indicates required

FLUID@FLUID.DK   www.fluid.dk   Kontakt Poul Tang 5171 5240