FLUID

Læs vore sidste nyhedsbreve her.

Online Workshop 22. februar kl. 14.00 – 15.30

Sådan bruger du din krop i online aktiviteter og styrker nærvær og engagement hos deltagerne

Mød Sofie Kempf, der med baggrund i sin store viden og erfaring med at gøre brug af kropslig læring giver dig viden om, hvad du som mødeleder/underviser konkret kan gøre for at skabe flere online aktiviteter med nærvær, engagement og udbytte.

Læs mere om arrangementet HER


Webinar: Digital dannelse

14. marts kl. 14.00 – 16.00

Den digitale dannelse er mere nødvendig end nogensinde!

14. marts får du forskellige perspektiver på betydningen af, og hvordan der kan arbejdes med digital dannelse. Du hører bl.a. om ledelsens rolle, og hvad eleverne siger.

Læs mere om webinaret HER

Hvad er FLUID

Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark, FLUID, er en medlemsorganisation for private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer samt andre, der arbejder med fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer.

FLUID foreningen

FLUID er et aktivt, velfungerende netværk af aktører på området, som løbende formidler ny viden, erfaring og aktuelle tendenser inden for en bred vifte af relevante emner. Gennem foreningens forskellige aktiviteter udveksler medlemmerne erfaringer og modtager input fra hinandens arbejde og projekter.

FLUIDs målsætning:
FLUIDs formål er at udbrede kendskabet til fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker gennem:

  • fysiske og virtuelle konferencer, seminarer og workshops for foreningens medlemmer og andre interesserede;
  • generel fremme af samarbejde og erfaringsudveksling mellem foreningens medlemmer via nyhedsbreve, konferencer og andre fysiske møder i ind- og udland;
  • deltagelse i og fremme af nordisk, europæisk og internationalt samarbejde inden for fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker blandt andet gennem FLUIDs medlemskab af European Distance and E-Learning Network (EDEN) og European Association for Distance Learning (EADL), hvor erfaringer fra danske projekter bliver spredt aktivt til andre lande, ligesom der opbygges kontakter til gavn for medlemmerne.

Læs mere om FLUID på https://www.fluid.dk/om-fluid/

Klik her for at blive medlem

Du kan i menuen se hvilke konferencer, der aktuelt udbydes.

FluidRoskildeBanner

Skriv din mail her for at komme på vor mailingliste og få FLUID Nyt hver måned

Abonner på FLUID Nyhedsbrev

* indicates required

FLUID@FLUID.DK   www.fluid.dk   Kontakt Poul Tang 5171 5240

Facebook LinkedIN