FLUID

Hvad er FLUID

Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark, FLUID, er en medlemsorganisation for private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer samt andre, der arbejder med fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer.

Webinar: Hybride læringsrum

Tirsdag d. 28. maj kl. 14.00 – 16.00 kan du få garvede hybride underviseres erfaringer serveret, så du ved alt om dos and don’ts inden for hybridundervisning.

Læs mere

Nordisk konference

Under overskrifterne: Humans and Digitalization og Digitalization and Humans afholder FLUID i samarbejde med IDA Education og Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) konference d. 30. – 31. maj. Se program og tilmeld dig her.

Webinar: Leg, læring og didaktisk design

Kom med til et webinar d. 13. juni kl. 14.00 – 16.00. Her sætter vi fokus på legens betydning for læring!

Vi ved, at leg er en afgørende del af læring, uanset alder og miljø. Vores tilgang til legende læring er forskningsbaseret og bygger på en blanding af fri leg, hvor deltagerne selv styrer, og guidet leg, hvor underviseren faciliterer og styrer for at give adgang til specifikke materialer og koncepter.

Mød Pernille Lomholt Christensen fra Absalon og Jess Uhre Rahbek Fra Designskolen i Kolding. Læs mere og tilmeld dig.

Projektdag

Onsdag d. 19. juni har du mulighed for at blive klog på spritnye projekter, hvis resultater stilles til rådighed helt kvit og frit.

Eller – du har mulighed for at præsentere et projekt, som du selv deltager eller har deltaget i.

Bliv klogere på din mulighed for at møde en hel masse andre projektmennesker. Læs mere.

FLUID foreningen

FLUID er et aktivt, velfungerende netværk af aktører på området, som løbende formidler ny viden, erfaring og aktuelle tendenser inden for en bred vifte af relevante emner. Gennem foreningens forskellige aktiviteter udveksler medlemmerne erfaringer og modtager input fra hinandens arbejde og projekter.

FLUIDs målsætning:
FLUIDs formål er at udbrede kendskabet til fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker gennem:

  • fysiske og virtuelle konferencer, seminarer og workshops for foreningens medlemmer og andre interesserede;
  • generel fremme af samarbejde og erfaringsudveksling mellem foreningens medlemmer via nyhedsbreve, konferencer og andre fysiske møder i ind- og udland;
  • deltagelse i og fremme af nordisk, europæisk og internationalt samarbejde inden for fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker blandt andet gennem FLUIDs medlemskab af European Distance and E-Learning Network (EDEN) og European Association for Distance Learning (EADL), hvor erfaringer fra danske projekter bliver spredt aktivt til andre lande, ligesom der opbygges kontakter til gavn for medlemmerne.

Læs mere om FLUID på https://www.fluid.dk/om-fluid/

Klik her for at blive medlem

Du kan i menuen se hvilke konferencer, der aktuelt udbydes.

FluidRoskildeBanner

Skriv din mail her for at komme på vor mailingliste og få FLUID Nyt hver måned

Abonner på FLUID Nyhedsbrev

* indicates required

FLUID@FLUID.DK   www.fluid.dk   Kontakt Poul Tang 5171 5240

Facebook LinkedIN