FLUID

Læs januar 2021 Nyhedsbrev her

Konference om Den hybride funktion 26. januar 2021 kl. 13:30 til 16:00

Den hybride funktion i undervisningen er ved at blive et grundkrav i undervisningssektoren, hvor det fysiske undervisningsrum smelter sammen med det digitale virtuelle rum, både synkront og asynkront. Men hvad er hybrid undervisning, hvordan kan hybrid undervisning i praksis udfolde sig og hvilken betydning har det for lærerrollen.

Læs alt om webinaret på https://www.fluid.dk/hyb/

Se mere og gense alle videoer fra ”
“Hvordan udnytter vi mulighederne i virtuel undervisning? ” på https://www.fluid.dk/vu/

Kommende konferencer:

Nærvær og tilstedeværelse i online undervisning – online – 16. marts 2021

Digital feedback i online undervisningen – online – april 2021

Virtual Reality – online intro maj 2020, herefter VR/AR fysisk konference maj/juni 2021 – København

Collective Intelligence – fysisk konference – 3.-4. juni / evt efterår afhængig af corona – 2021 – København


Hvad er FLUID

Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark, FLUID, er en medlemsorganisation for private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer samt andre, der arbejder med fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer.

FLUID foreningen

FLUID er et aktivt, velfungerende netværk af aktører på området, som løbende formidler ny viden, erfaring og aktuelle tendenser inden for en bred vifte af relevante emner. Gennem foreningens forskellige aktiviteter udveksler medlemmerne erfaringer og modtager input fra hinandens arbejde og projekter.

FLUIDs målsætning:
FLUIDs formål er at udbrede kendskabet til fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker gennem:

  • fysiske og virtuelle konferencer, seminarer og workshops for foreningens medlemmer og andre interesserede;
  • generel fremme af samarbejde og erfaringsudveksling mellem foreningens medlemmer via nyhedsbreve, konferencer og andre fysiske møder i ind- og udland;
  • deltagelse i og fremme af nordisk, europæisk og internationalt samarbejde inden for fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker blandt andet gennem FLUIDs medlemskab af European Distance and E-Learning Network (EDEN) og European Association for Distance Learning (EADL), hvor erfaringer fra danske projekter bliver spredt aktivt til andre lande, ligesom der opbygges kontakter til gavn for medlemmerne.

Læs mere om FLUID på https://www.fluid.dk/om-fluid/

Klik her for at blive medlem

Du kan i menuen se hvilke konferencer, der aktuelt udbydes.

FluidRoskildeBanner

Skriv din mail her for at komme på vor mailingliste og få FLUID Nyt hver måned

Abonner på FLUID Nyhedsbrev

* indicates required

FLUID@FLUID.DK   www.fluid.dk   Kontakt Poul Tang 5171 5240

Facebook LinkedIN