FLUID

Hvad er FLUID

Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark, FLUID, er en medlemsorganisation for private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer samt andre, der arbejder med fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer.

Fysisk netværksmøde – FLUID medlemsnetværk

Onsdag d. 15. maj afholder vi fysisk netværksmøde. På baggrund af tidligere oplæg diskuterer vi, hvad fleksibel er og kan være. I fællesskab afsøger vi desuden, om vi kan opsætte anbefalinger i forhold til at skabe relation online.

Læs mere om netværket her.

Tilmeld dig mødet (Obs – kun for medarbejdere i FLUIDs medlemsorganisationer)

FLUID ordinær generalforsamling

Gør din indflydelse gældende. Deltag i FLUIDs årlige generalforsamling.

Vi mødes d. 15. maj kl. 14.15 ved UC Syd i Kolding.

Tilmeld dig allerede nu her.

Nordisk konference

Under overskrifterne: Humans and Digitalization og Digitalization and Humans afholder FLUID i samarbejde med IDA Education og Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) konference d. 30. – 31. maj. Se program og tilmeld dig her.

FLUID foreningen

FLUID er et aktivt, velfungerende netværk af aktører på området, som løbende formidler ny viden, erfaring og aktuelle tendenser inden for en bred vifte af relevante emner. Gennem foreningens forskellige aktiviteter udveksler medlemmerne erfaringer og modtager input fra hinandens arbejde og projekter.

FLUIDs målsætning:
FLUIDs formål er at udbrede kendskabet til fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker gennem:

  • fysiske og virtuelle konferencer, seminarer og workshops for foreningens medlemmer og andre interesserede;
  • generel fremme af samarbejde og erfaringsudveksling mellem foreningens medlemmer via nyhedsbreve, konferencer og andre fysiske møder i ind- og udland;
  • deltagelse i og fremme af nordisk, europæisk og internationalt samarbejde inden for fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker blandt andet gennem FLUIDs medlemskab af European Distance and E-Learning Network (EDEN) og European Association for Distance Learning (EADL), hvor erfaringer fra danske projekter bliver spredt aktivt til andre lande, ligesom der opbygges kontakter til gavn for medlemmerne.

Læs mere om FLUID på https://www.fluid.dk/om-fluid/

Klik her for at blive medlem

Du kan i menuen se hvilke konferencer, der aktuelt udbydes.

FluidRoskildeBanner

Skriv din mail her for at komme på vor mailingliste og få FLUID Nyt hver måned

Abonner på FLUID Nyhedsbrev

* indicates required

FLUID@FLUID.DK   www.fluid.dk   Kontakt Poul Tang 5171 5240

Facebook LinkedIN