FLUID

Læs vore sidste nyhedsbreve her.

3. juni 2021

Link til zoom møde: https://us02web.zoom.us/j/85836465761?pwd=aTBlRm5kd2hyUFM0TVNHT1dNcUhiUT09

Link Break Out Room: https://us02web.zoom.us/j/85628107206?pwd=ZWk5SEYrWnVxcGJoSEwrOXh4RXVrdz09

Design Tænkning 14. juni 2021

Se mere på https://www.fluid.dk/vrar/

FLUIDs medlemmer får eksklusivt mulighed for dels at sætte deres præg på fremtidens FLUID, dels at få inspiration til, hvordan undervisning og undervisningsinstitutioner kan udvikles med metoder fra Designtænkning. Læs mere på https://www.fluid.dk/dt/

Digital feedback i online undervisningen – efterår 2021

Beskrivelse af dette webinar følger

16. marts 2021 blev “Nærværende online undervisning 16.3.2021” afviklet. se mere på

https://www.fluid.dk/naervaer/

Medlemmer af FLUID kan se optagelsen på FLUIDs YouTube kanal.

I denne onlinekonference får du teoretiske og erfaringsbaserede oplæg om, hvordan vi skaber nærvær og vedkommende tilstedeværelse online. I mere eksperimenterende sessioner arbejder vi med forskellige formelle og uformelle muligheder for at styrke den nærværende online tilstedeværelse.
Du vil logge af eventet med teoretisk viden, personlige erfaringer og et inspirationskatalog med muligheder for at skabe nærværende tilstedeværelse i din egen onlineundervisning.


Hvad er FLUID

Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark, FLUID, er en medlemsorganisation for private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer samt andre, der arbejder med fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer.

FLUID foreningen

FLUID er et aktivt, velfungerende netværk af aktører på området, som løbende formidler ny viden, erfaring og aktuelle tendenser inden for en bred vifte af relevante emner. Gennem foreningens forskellige aktiviteter udveksler medlemmerne erfaringer og modtager input fra hinandens arbejde og projekter.

FLUIDs målsætning:
FLUIDs formål er at udbrede kendskabet til fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker gennem:

  • fysiske og virtuelle konferencer, seminarer og workshops for foreningens medlemmer og andre interesserede;
  • generel fremme af samarbejde og erfaringsudveksling mellem foreningens medlemmer via nyhedsbreve, konferencer og andre fysiske møder i ind- og udland;
  • deltagelse i og fremme af nordisk, europæisk og internationalt samarbejde inden for fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker blandt andet gennem FLUIDs medlemskab af European Distance and E-Learning Network (EDEN) og European Association for Distance Learning (EADL), hvor erfaringer fra danske projekter bliver spredt aktivt til andre lande, ligesom der opbygges kontakter til gavn for medlemmerne.

Læs mere om FLUID på https://www.fluid.dk/om-fluid/

Klik her for at blive medlem

Du kan i menuen se hvilke konferencer, der aktuelt udbydes.

FluidRoskildeBanner

Skriv din mail her for at komme på vor mailingliste og få FLUID Nyt hver måned

Abonner på FLUID Nyhedsbrev

* indicates required

FLUID@FLUID.DK   www.fluid.dk   Kontakt Poul Tang 5171 5240

Facebook LinkedIN