FLUID

9 trin til vellykket implementering af læringsplatform –  2. maj 2019 Odense.

2. maj stiller FLUID skarpt på læringsplatforme – vi har inviteret SOSU Herning, Tietgen og HF VUC FYN, og de vil dele deres erfaringer med os, blandt andet om:

Hvilken rolle har ledelsen spillet i implementeringen?
Hvorledes har I understøttet underviserne i jeres implementering?
Hvorledes støtter i op bag den didaktiske anvendelse /underviser samarbejde i jeres LMS
Hvad siger eleverne / de studerende til løsningen
Hvad gør I med hensyn til opkvalificering/support?

Top 5 anbefalinger til at gøre det rigtigt / og de 5 værste faldgruber!

Konferencen henvender sig til alle der arbejder med læringsplatforme.

Konferencen afvikles i Odense – tilmelding på fluid.dk/tilmeld. Læs mere om konferencen på hjemmesiden . Konferencen koster 1400 kr. for medlemmer af FLUID, 2800 kr for ikke-medlemmer.

Tilmelding her – læs mere her

Hvad virker? Succes med fleksibel undervisning

Den 3. og 4. juni 2019 sætter vi fokus på hvornår fjernundervisning virker. På baggrund af en undersøgelse af positive eller manglende resultater af en række tidligere fjernundervisningsprojekter, sætter vi nye projekter i perspektiv i forhold til hvad vi har lært af erfaringerne. Både form, indhold, målgrupper, teknologier, logistik m.v. er i fokus. For at få et stort erfaringsgrundlag som muligt bragt i spil, vil vi præsentere såvel udenlandske og danske erfaringer og projektinitiativer.
Konferencen afvikles i IDA CONFERENCE, Kalvebod Brygge 31-33 / 1780 København V

Læs mere på fluid.dk/hvad-virker


Hvad er FLUID
Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark, FLUID, er en medlemsorganisation for private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer samt andre, der arbejder med fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer.

FLUID foreningen

FLUID er et aktivt, velfungerende netværk af aktører på området, som løbende formidler ny viden, erfaring og aktuelle tendenser inden for en bred vifte af relevante emner. Gennem foreningens forskellige aktiviteter udveksler medlemmerne erfaringer og modtager input fra hinandens arbejde og projekter.

FLUIDs målsætning:
FLUIDs formål er at udbrede kendskabet til fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker gennem:

  • fysiske og virtuelle konferencer, seminarer og workshops for foreningens medlemmer og andre interesserede;
  • generel fremme af samarbejde og erfaringsudveksling mellem foreningens medlemmer via nyhedsbreve, konferencer og andre fysiske møder i ind- og udland;
  • deltagelse i og fremme af nordisk, europæisk og internationalt samarbejde inden for fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker blandt andet gennem FLUIDs medlemskab af European Distance and E-Learning Network (EDEN) og European Association for Distance Learning (EADL), hvor erfaringer fra danske projekter bliver spredt aktivt til andre lande, ligesom der opbygges kontakter til gavn for medlemmerne.

Læs mere om FLUID på http://www.fluid.dk/om-fluid/

Klik her for at blive medlem

Du kan i menuen se hvilke konferencer der aktuelt udbydes.

FluidRoskildeBanner

Skriv din mail her for at komme på vor mailingliste og få FLUID Nyt hver måned

Vær med på vores mailingliste


* indicates required 


FLUID@FLUID.DK   www.fluid.dk   Kontakt Poul Tang 5171 5240