FLUID

Læs oktober 2020 Nyhedsbrev her.

FLUID starter med en række online konferencer startende med konference om “Hvordan udnytter vi mulighederne i virtuel undervisning? ” Torsdag d. 12. november kl.13.30 – 16.00 – se mere og tilmeld dig på https://www.fluid.dk/vu/

De kommende måneder har FLUID planlagt følgende konferencer:

  • Hvordan udnytter vi mulighederne i virtuel undervisning?  – online – 12.11.2020
  • Nærvær og tilstedeværelse i online undervisning – online – 16. marts 2021
  • Digital feedback i online undervisningen – online – marts 2021
  • Teknologi og omverdenens krav til digitale kompetencer – online – april 2021
  • Virtual Reality – online intro maj 2020, herefter VR/AR fysisk konference maj/juni 2021 – København
  • Collective Intelligence – fysisk konference – 3.-4. juni 2021 – København

Klik her for at se FLUIDs nyhedsbrev for oktober 2020


Hvad er FLUID

Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark, FLUID, er en medlemsorganisation for private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer samt andre, der arbejder med fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer.

FLUID foreningen

FLUID er et aktivt, velfungerende netværk af aktører på området, som løbende formidler ny viden, erfaring og aktuelle tendenser inden for en bred vifte af relevante emner. Gennem foreningens forskellige aktiviteter udveksler medlemmerne erfaringer og modtager input fra hinandens arbejde og projekter.

FLUIDs målsætning:
FLUIDs formål er at udbrede kendskabet til fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker gennem:

  • fysiske og virtuelle konferencer, seminarer og workshops for foreningens medlemmer og andre interesserede;
  • generel fremme af samarbejde og erfaringsudveksling mellem foreningens medlemmer via nyhedsbreve, konferencer og andre fysiske møder i ind- og udland;
  • deltagelse i og fremme af nordisk, europæisk og internationalt samarbejde inden for fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker blandt andet gennem FLUIDs medlemskab af European Distance and E-Learning Network (EDEN) og European Association for Distance Learning (EADL), hvor erfaringer fra danske projekter bliver spredt aktivt til andre lande, ligesom der opbygges kontakter til gavn for medlemmerne.

Læs mere om FLUID på https://www.fluid.dk/om-fluid/

Klik her for at blive medlem

Du kan i menuen se hvilke konferencer, der aktuelt udbydes.

FluidRoskildeBanner

Skriv din mail her for at komme på vor mailingliste og få FLUID Nyt hver måned

Abonner på FLUID Nyhedsbrev

* indicates required

FLUID@FLUID.DK   www.fluid.dk   Kontakt Poul Tang 5171 5240

Facebook LinkedIN