Medlemmer pr 22. januar 2021

Aarhus HF & VUC
CELF
Center for E-læring, Region Midt
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
Dansk Arbejdsgiverforening
Direktoratet for kriminalforsorgen
DTU
DTU Adgangskursus
Finanssektorens Uddannelsescenter
FOA – Fag Og Arbejde
FORLAGET SYSTIME A/S
Gladsaxe Gymnasium
Grunnet&Petersen I/S
HF & VUC FYN
HF & VUC Klar
HF&VUC NORD
IBC
Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
Kompetencecenter for e-læring – @ventures
Københavns Universitet
Lærdansk
Monnet Gruppen Aps.
Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE
Niels Brock, Copenhagen Business College
Nina von Staffeldt
NooA
Nordvestsjællands HF og VUC
Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus – E-læringsafd.
Pharmakon A/S
PITservice
Praxis
Professionshøjskolen Absalon
Region Hovedstaden, HR & Uddannelse
Region Nordjylland
Region Sjælland
Sektion for Digital Læring, Forsvarsakademiet
Social- og Sundhedsskole FVH
Social- og Sundhedsskolen Fyn
Social- og Sundhedsskolen i Randers
Syddansk Universitet – SDU Universitetspædagogik
Tietgenskolen
UC Syddanmark
University College Lillebælt UCL/EAL
Videnscenter for Integration
VUC Lyngby
VUC Roskilde
VUC Storstrøm
Aarhus Maskinmesterskole
Aarhus Tekniske Skole