Medlemmer pr 22. aug 2019

@ventures Kompetencecenter for e-læring
CELF
Danmarks Evalueringsinstitut
DTU
Favrskov Gymnasium
FOA – Fag Og Arbejde
HF & VUC FYN
IBC
Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
Københavns Universitet
Mercantec
Monnet Gruppen Aps.
Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE
Niels Brock, Copenhagen Business College
Nina von Staffeldt
NooA
Nordvestsjællands HF og VUC
PITservice
Praxis
Professionshøjskolen Absalon
Region Hovedstaden, HR & Uddannelse
Region Nordjylland
Social- og Sundhedsskole FVH
Social- og Sundhedsskolen Fyn
Social- og Sundhedsskolen i Randers
Syddansk Universitet – SDU Universitetspædagogik
Tietgenskolen
UC Syddanmark
Videnscenter for Integration
VUC Lyngby
Aarhus Tekniske Skole