Medlemmer pr 4. maj 2021

CELF
Center for E-læring, Region Midt
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
Dansk Arbejdsgiverforening
Dansk Fjernvarme
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Den selvejende institution Martec
Direktoratet for kriminalforsorgen
DTU
Finanssektorens Uddannelsescenter
FOA – Fag Og Arbejde
FORLAGET SYSTIME A/S
Forsikringsakademiet A/S
Gladsaxe Gymnasium
HF & VUC FYN
HF & VUC Klar
Ian Stenz
IBC
Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
Kompetencecenter for e-læring – @ventures
Københavns Professionshøjskole S/I – Læreruddannelsen
Københavns Universitet
Lærdansk
Monnet Gruppen Aps.
Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE
Niels Brock, Copenhagen Business College
Nina von Staffeldt
NooA
Nordvestsjællands HF og VUC
Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
Pharmakon A/S
PITservice
Praxis
Professionshøjskolen Absalon
Region Hovedstaden, HR & Uddannelse
Region Nordjylland
Region Sjælland
S/I Aarhus HF & VUC
Sektion for Digital Læring, Forsvarsakademiet
Social- og Sundhedsskole FVH
Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
Social- og Sundhedsskolen Fyn
Social- og Sundhedsskolen i Randers
Syddansk Universitet – SDU Universitetspædagogik
Tietgenskolen
UC Syddanmark
University College Lillebælt UCL/EAL
VIA Forskningsprogram (Læring og IT)
Videnscenter for Integration
VUC Lyngby
VUC Roskilde
VUC Storstrøm
Aarhus Maskinmesterskole
Aarhus Tekniske Skole