Medlemmer pr 29. august 2020

CELF
Center for E-læring, Region Midt
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
Dansk Arbejdsgiverforening
Direktoratet for kriminalforsorgen
DTU
DTU Adgangskursus
Finanssektorens Uddannelsescenter
FOA – Fag Og Arbejde
FORLAGET SYSTIME A/S
Grunnet&Petersen I/S
HF & VUC FYN
HF & VUC Klar
HF&VUC NORD
IBC
Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
Kompetencecenter for e-læring – @ventures
Københavns Universitet
Lærdansk
Monnet Gruppen Aps.
Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE
Niels Brock, Copenhagen Business College
Nina von Staffeldt
NooA
Nordvestsjællands HF og VUC
PITservice
Praxis
Professionshøjskolen Absalon
Region Hovedstaden, HR & Uddannelse
Region Nordjylland
Sektion for Digital Læring, Forsvarsakademiet
Social- og Sundhedsskole FVH
Social- og Sundhedsskolen Fyn
Social- og Sundhedsskolen i Randers
Syddansk Universitet – SDU Universitetspædagogik
Tietgenskolen
UC Syddanmark
University College Lillebælt UCL/EAL
Videnscenter for Integration
VUC Lyngby
VUC Storstrøm
Aarhus Maskinmesterskole
Aarhus Tekniske Skole