Medlemmer pr 7. juli 2020

CELF
Dansk Arbejdsgiverforening
Direktoratet for kriminalforsorgen
DTU
DTU Adgangskursus
Finanssektorens Uddannelsescenter
FOA – Fag Og Arbejde
FORLAGET SYSTIME A/S
Grunnet&Petersen I/S
HF & VUC FYN
HF & VUC Klar
HF&VUC NORD
IBC
Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
Kompetencecenter for e-læring – @ventures
Lærdansk
Monnet Gruppen Aps.
Niels Brock, Copenhagen Business College
Nina von Staffeldt
NooA
PITservice
Praxis
Professionshøjskolen Absalon
Region Hovedstaden, HR & Uddannelse
Region Nordjylland
Sektion for Digital Læring, Forsvarsakademiet
Social- og Sundhedsskole FVH
Tietgenskolen
UC Syddanmark
Videnscenter for Integration
VUC Lyngby
VUC Storstrøm
Aarhus Tekniske Skole