FLUID Læringsdag 2023: Læringsøkologi

Tirsdag d. 24. oktober kl. 9.00 – 15.00
Køge Handelsskole, Campusbuen 23, 4600 Køge

Vi skal have fokus på, hvordan vi skaber god læring for elever, studerende, kursister mv. Hvordan skaber vi økologier, der giver rum, retning og mening? Og hvordan tænker vi den grønne omstilling ind i vores uddannelser?

Program med oplæg

(Se beskrivelse af de enkelte oplæg)

9.00 – 9.15: Velkomst v. Rasmus Kjær Kristiansen, Formand for FLUID

9.15 – 9.45: Læringsøkologier. Niels Henrik Helms, seniorkonsulent, CELF

9.45 – 10.15: Designbaserede læringsprocesser skaber sammenhæng i den virtuelle læring. Lillian Buus, Ph.d. i Human Centred Informatics, Cand. Mag. i Humanistisk Datalogi

10.15 – 10.30: Strække ben

10.30 – 11.00: Skaber digitale teknologier sammenhæng? Marianne Riis, Ph.d. og docent, Absalon.

11.00 – 12.00: Temadiskussioner med oplægsholderne.

12.00 – 13.00: Frokost og networking

13.00 – 13.30: Livslang lærings rolle i den digitale transformation og i forhold til bæredygtighed. Mie Buhl, Ph.d., Professor, Aalborg Universitet

Mie havde et spændende oplæg, men der var i præsentationen bunker af private billeder, som ikke tåler en GDPR test, så vi nøjes med at henvise til de to publikationer, som Mie gennemgik på dagen:

Morgendagens arbeidsliv i den digitale omstilling

Livslang lærings rolle i den digitale transformation og digitale inklusion – borgerperspektiv I

13.30 – 14.00: FLUID og den grønne dagsorden. Præsentation og diskussion af kommende arrangementer.

13.00 – 14.15: Kaffe

14.15 – 14.45: Den menneskelige faktor og den menneskelige relation. Jonas Sprogøe, Ph.d. i organisatoriske læreprocesser.

Jonas nævnte også: Jeg har redigeret og bidraget til tidsskriftet Kognition & Pædagogik med temaet Praksislæring. Se mere her: https://dpf.dk/produkt/kognition-paedagogik-abonnement/

14.45 – 15.00: Afrunding og perspektivering

Dagens oplæg og oplægsholdere

Ud over oplæg tilbyder hver oplægsholder workshop med eget emne i fokus. Her bliver der mulighed for at uddybe, diskutere og lære.

Niels Henrik Helms, Seniorkonsulent, CELF

Læringsøkologier

Vi præsenterer læringsøkologier, hvor læremidler, teknologier, systemer og enkeltindsatser spiller sammen, så den lærende medvirker og lærer i fællesskaber. Niels Henrik Helms kommer med eksempler på tiltag, der har gjort en forskel – og sætter udviklingen i perspektiv.

Designbaserede læreprocesser skaber sammenhæng i den virtuelle læring

Hvordan samarbejder vi i online learning? Og hvordan understøtter vi samarbejde? Lillian Buus, der er forskningsleder på VIA i udviklings- og forskningsprogrammet, it og læring, giver sine bud på, hvordan designbaserede læreprocesser skaber sammenhæng i den virtuelle læring.

Lillian Buus, Ph.d. i Human Centred Informatics, Cand. Mag. i Humanistisk Datalogi

Skaber digitale teknologier sammenhæng? Og hvordan?

Marianne Riis, docent på Absalon, giver spændende bud på, hvordan vi kan understøtte grænsekrydsning i og imellem teori-praksis og skole-praktik.

Livslang lærings rolle i den digitale transformation og i forhold til bæredygtighed

Arbejdsmarkedet ændrer sig og der er brug for at arbejdsstyrken indgår i den digitale omstilling. Det kræver, at kompetencerne og mulighederne for at opnå disse er til stede. Bæredygtighed vedrører os alle, men hvordan hænger det sammen med læring og den digitale udvikling? Hvordan udnytter vi potentialet i omstillingen – og modvirker at kløfterne i samfundet øges? Pointer fra en række projekter

Mie Buhl, Ph.d. og professor, Aalborg Universitet
Jonas Sprogøe, Ph.d. i organisatoriske læreprocesser. Selvstændig

Den menneskelige faktor og den menneskelige relation

Jonas Sprogøe har fokus på, hvordan vi lærer i samspillet mellem skole og praksis? Hvordan det bliver ”vores” læreprocesser? Og hvordan teknologi kan give mening og hvornår den forskyder og forstyrrer læringen. Jonas har 20 års erfaring med praksisudvikling og undervisning.