VR & AR-Læring i nye virkeligheder 1. juni 14:00-16:15

Alle indlæg kan ses på FLUIDs YouTube kanal:

Niels Henrik Helms: VR Links :

Simon fra Khora anbefaler:  ​

Men også fx:​

Labster – https://www.labster.com/dkstx/

Intro: https://skoletubeguide.dk/vr-i-undervisningen/ (anvendelse af bla. Thinglink til VR)​

– Og easy to use:​

https://cospaces.io/edu/

Teknologisk ændrer verden sig med eksponentiel hastighed. Vi har en afgørende opgave i på den ene side at sikre, at den lærende bliver rustet til de nye kompetencebehov, og samtidig til at udnytte potentialerne i at bruge medierne på en pædagogisk relevant måde. 

Det er afgørende, at vi både lærer at håndtere nye digitale teknologier, der indgår arbejdslivet, og at vi introduceres til nye digitale måder at lære på. Virtuelle teknologier har en fascinationskraft, der kan medvirke til at styrke undervisningens relevans og  attraktivitet. 

VR og AR skaber muligheder for at udvikle nye rum og nye former for tilstedeværelser. Simuleringer og perspektivskifter, der udfordrer og giver mulighed for iagttagelse og eksperimenter. Nye generationer af VR overskrider grænserne for, hvad vi tidligere kunne. Spørgsmålet er så, hvad vi vil med teknologierne? Skabe simuleringer, hvor vi trygt kan udforske det ukendte og utrygge? Nye former for gamifikation, hvor den lærende synker ned i indlevelser, der tidligere var forbeholdt fantasien og store hollywoodproduktioner?

14.00: Velkommen 

Der vil være pause 15:00 – 15:15, hvor der er mulighed for at afprøve praktiske applikationer

16.15 Dagens slutter

Som forberedelse kan man læse: Læring og Medier Årg. 12 Nr. 20 (2019): Tilstedeværelse og flere virkeligheder. – Men det er slet ikke nødvendigt

Tilmelding sker på www.fluid.dk/tilmeld – Dette arrangement sker i samarbejde med IDA Education, der vil modtage kopi af deltagerlisten til internt brug.

Webinaret er gratis for FLUID-medlemmer – pris for ikke-medlemmer er 500 kr (ekskl. moms)