FLUID netværk

FLUID startede sommeren et 2023 netværk for foreningens medlemmer.

Med netværket ønsker vi i endnu højere grad at skabe mulighed for dialog og erfaringsudveksling blandt vores medlemmer – både på tværs og med personer fra samme type institution eller i samme position. Vi ønsker, at du fra hvert møde går hjem med:

  • Inspiration og perspektiver, der er direkte anvendelige i din praksis
  • Nye personer i dit netværk, som du vil kunne sparre med fremadrettet
  • Feedback og sparring på egen praksis i det omfang, du ønsker det

Netværket skal skabe værdi for dig uanset om du er underviser, konsulent, leder, forsker eller noget helt femte.

Netværket mødes tre gange om året. To gange online og én gang fysisk.

Netværket er en del af dit medlemsskab og koster derfor ikke ekstra ud over evt. forplejning.

Netværket faciliteres af Grunnet & Petersen – facilitering og udvikling.

Næste møde

Onsdag d. 15. maj kl. 10.00 – 14.00

På baggrund af tidligere oplæg (referat og slides tilsendes) drøfter vi, hvad fleksibel uddannelse er og kan være. I fællesskab afsøger vi også mulighederne for at opsætte anbefalinger til, hvordan der skabe relation online.

Mødet finder sted ved UC SYD, Campus Kolding, Universitetsparken 2, 6000 Kolding

Tilmeld dig mødet her.