Nærværende online undervisning 16.3.2021 – vær med til at skabe formlen

Medlemmer af FLUID kan se optagelsen på FLUIDs YouTube kanal. Bed venligst om adgangskode ved henvendelse til fluid@fluid.dk.

Slides:

Oplæg fra Grunnet & Pedersen her

Klaus Thestrup: https://drive.google.com/file/d/1WIR8l58KGeFQM91Cx-J2I7qIXxQTrXu2/view?usp=sharing

Michelle Holmkjær slides

Thomas Ryberg slides: Fra kødhed til nærhed

Inspirationskatalog

I denne onlinekonference får du teoretiske og erfaringsbaserede oplæg om, hvordan vi skaber nærvær og vedkommende tilstedeværelse online. I mere eksperimenterende sessioner arbejder vi med forskellige formelle og uformelle muligheder for at styrke den nærværende online tilstedeværelse.
Du vil logge af eventet med teoretisk viden, personlige erfaringer og et inspirationskatalog med muligheder for at skabe nærværende tilstedeværelse i din egen onlineundervisning.

Dagens program

12.30 – 12.45 – Introduktion til dagen og icebreaker. V. Grunnet & Petersen – facilitering og udvikling

12.45 – 13.45 – Online undervisning og eksperimenter. V. Klaus Thestrup, Aarhus Universitet

13.45 – 14.00 – Hvad lærte vi? På vej til inspirationskatalog.  V. Grunnet & Petersen – facilitering og udvikling

14.00 – 14.20 – Nærværende kaffepause med networking

14.20 – 14.50 – Er kødhed lig nærhed? V. Thomas Ryberg, Aalborg Universitet

14.50 – 15.00 – Hvad lærte vi? På vej til inspirationskatalog.  V. Grunnet & Petersen – facilitering og udvikling

15.00 – 15.30 – Distanceret nærhed. V. Michelle Holmkjær, Sprogcenter Næstved

14.30 – 15.40 – Hvad lærte vi? På vej til inspirationskatalog.  V. Grunnet & Petersen – facilitering og udvikling

15.40 – 15.55 – Udformning af Inspirationskatalog. V. Grunnet & Petersen – facilitering og udvikling

15.55 – 16.00 – Tak for i dag og næste arrangementer i FLUID

Klaus Thestrup: Online undervisning og eksperimenter

Klaus Thestrup
Associate professor, Aarhus Universitet

Hvordan kan eksperimenter, værksteder og endda leg gøres til en del af onlineundervisningen? Hvordan kan undervisere og studerende i fællesskab udveksle, producere og transformere på zoom, på drevet eller f.eks. på blogs? Hvor er kroppen, hænderne, rummet og nærheden? Hvordan kan zoom blive til en legeplads og ikke kun et møderum? I denne workshop vil vi snakke om og helt konkret eksperimentere med, hvordan man kan begynde at svare på de ovenstående spørgsmål. Hav saks, papir, blyant og mobil med.


Er kødhed lig nærhed?

Professor Thomas Ryberg,
Aalborg Universitet

I oplægget vil jeg gerne udfordre og problematisere nogle implicitte antagelser omkring onsite- vs online ift møder og undervisning. Er vi nødvendigvis nærværende fordi, vi er i samme lokale og giver onlineformater nogle andre måder at arbejde med nærhed på? Hvad betyder det, at vi har oplevet større fleksibilitet ift fysisk tilstedeværelse i løbet af corona-perioden og hvilke fordele giver det med ’flæskibilitet’ – altså at vi ikke altid behøver at være tilstede ’in the flæsk’?

Distanceret nærhed

John Dewey beskrev for over 100 år siden i sit værk Demokrati og uddannelse, hvordan en bog eller et brev kan stifte en mere intim forbindelse mellem mennesker, der befinder sig flere tusinde kilometer fra hinanden, end den, der eksisterer mellem to personer, der bor under samme tag.

Michelle Holmkjær,
Sprogcenter Næstved. 

Deweys tanker blev højaktuelle i foråret 2020, da det meste af Danmark blev sendt hjem for at arbejde foran skærmen.
I en undervisningssammenhæng betød de nye rammer, at undervisere, elever og kursister skulle finde nærheden på andre måder. Jeg vil i mit oplæg dele nogle af mine egne erfaringer med distanceret nærhed –  både som underviser, men også som tidligere onlinestuderende. I oplægget vil jeg blandt andet komme ind på hvordan der blev draget fordel af kursisternes hjemmeisolation og ligeledes hvordan kommunikationsplatformen Whatsapp blev en væsentlig faktor for at skabe nærhed blandt kursister og underviser. 

Praktisk

Deltagelse er gratis for. for Ikke-medlemmer er prisen 500 kr. (ekskl. moms) – men husk at ved at melde jer ind i FLUID kan ALLE i jeres organisation deltage gratis.

Tilmelding på https://www.fluid.dk/tilmeld/