Design Tænkning

Eksklusivt for FLUID-medlemmer

Workshop om og med Designtænkning

FLUIDs medlemmer får eksklusivt mulighed for dels at sætte deres præg på fremtidens FLUID, dels at få inspiration til, hvordan undervisning og undervisningsinstitutioner kan udvikles med metoder fra Designtænkning.

På dagen får du konkret erfaring med Designtænkning. Du får introduktion til de metoder, vi bruger og adgang til en Designtænkningsmanual, så du bagefter kan vende tilbage til metoderne og bruge dem i din egen undervisning eller til udvikling af din egen undervisningsinstitution eller organisation.

 • Du bliver introduceret til alle Designtænkningens seks faser.
 • Du får viden om metoder, der bliver brugt i de forskellige faser.
 • Du får selv erfaring med udvalgte metoder under de enkelte faser.

Vi vil på dagen arbejde med, hvordan vi videreudvikler FLUID til et værdiskabende mødested for tværgående faglige dialoger om fleksibel uddannelse og onlineundervisning for jer medlemmer.

Program:

 • Introduktion til Designtænkning – faser og arbejdsmetoder
 • Grundstenene i Designtænkning: Brainstorm, kategorisering/filtrering. Den dobbelte diamant
 • Designtænkningsudfordringen
 • Semantisk analyse på en designtænkningsudfordring
 • Observer – miniinterview og samtale med andre medlemmer
 • Udpakning – Vi bliver klogere på hinanden i fællesskab
 • Fra idégenerering til konkret idé
 • Prototype og aftestning
 • Dagens lærdom

Løbende pauser undervejs.

Under workshoppen kommer du til at arbejde i en fast gruppe, så du lærer andre FLUID-medlemmer godt at kende. Du kommer også i mindre grad til at interagere med andre medlemmer.

Tilmeldingsfrist: 4. maj 2021

Book din plads i dag. Maks 40 deltagere.

Workshoppen gennemføres af FLUID-medlem: Grunnet & Petersen – facilitering og udvikling.