Om FLUID

FLUID er den eneste forening der samler udbydere, leverandører og andre interesserede i nye, fleksible, it-støttede undervisningsformer i et aktivt og velfungerende netværk. Vi udveksler erfaringer og hører om hinandens projekter inden for fleksibel uddannelse og læring. Foreningen dækker hele uddannelsesspektret fra grundskole til universitet og efteruddannelsessektoren.

 

FLUIDs formål er:

  • at udbrede kendskabet til fleksibel uddannelse og læring
  • at fremme samarbejde og erfaringsudveksling mellem foreningens medlemmer
  • at fremme nordisk, europæisk og internationalt samarbejde inden for området fleksibel
    uddannelse og læring
  • at arrangere møder og konferencer for foreningens medlemmer og andre interesserede
  • Som medlemmer af foreningen kan optages institutioner, organisationer, virksomheder og enkeltpersoner beskæftiget med eller med interesse for fleksibel uddannelse

FLUID arbejder også for at fremme internationalt samarbejde. Gennem sit medlemskab af bl.a.EDEN arbejder FLUID aktivt med at sprede erfaringer fra danske projekter til de andre lande, samt opbygge kontakter til gavn for medlemmerne i Danmark.

FLUIDs styrke er at foreningen har eksisteret i en årrække, og at mange af de der igennem årene har været involveret i foreningen i dag sidder centralt i virksomheder og på skoler og er med til at forme fremtidens undervisningsverden. Derfor er FLUIDs netværk stærkt og spækket med erfaringer. Bestyrelsen og sekretariatet har stor erfaring med området og har foruden deres FLUID netværk, adgang til et personligt, og arbejdsmæssigt netværk, der er en stor ressource.

Kontingent tegnes på virksomhedsbasis og medlemskabet løber fra 1. april – 31. marts. Medlemskab giver adgang til deltagelse i FLUID arrangementer til medlemspris og adgang til foreningens ressourcer. Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen.

Medlemskab i FLUID koster 2.400 kr./år inkl. moms for virksomheder med op til 50 ansatte, virksomheder med fra 51 til 250 ansatte betaler 3.600 kr./år, og virksomheder med over 250 ansatte betaler 4.800 kr./år. Kontingentet har været uændret siden 2008.