Virtuel Undervisning 16. nov 2021

FLUID afholder konference 16. november 2021 om virtuel undervisning – tilmelding her.

Tema for konferencen: 

Virtuel undervisning giver for ungdomsuddannelserne mulighed for både at variere undervisningen, men også at arbejde med eleverne digitale dannelse og kompentecer. Og dette er ikke blevet mindre af de sidste halvanden års digitale hjemmeundervisning. Men hvilke overvejelser er nødvendig i en sådan IT-medieret undervisning, både organisatorisk og didaktisk? Og hvorfor er virtuel undervisning en god idé?

På FLUID konferencen om virtuel undervisning vil forskellige oplægsholdere komme med deres bud på, hvor virtuel undervisning er i dag og hvordan virtuel undervisning kan anvendes.

Afvikling af konferencen:

Før-webinar 1-2 timer: forforståelse – definitioner former for virtuel undervisning – fx med Lars & Anne og nogle af oplægsholderne – skal ikke være en gentagelse af hvad der præsenteres på den fysiske konference.

Konference: 2 spor; blendede former og organisatoriske tilgange til at tænke virtuel undervisning

Efter-webinar: 1-2: uddyber 1-2 emner fra webinaret

Indledende oplæg: Lars Due Arnov og Anne Boie Johannesson: generel introduktion til Virtuel undervisning

2 spor

1. Organisatorisk/ledelse

2. undervisning IT-didaktik

Spor 1

VUC Storstrøm: organisatorisk tilgang med synkron undervisning

Edtech (Esben Trier – esben@edtechdenmark.dk): Udkantsområder og udd. – virtuel undervisningen en del af løsningen? – Jesper kontakter

Spor 2

  • OBS. KVUC: 2. fagligt; matematik – online undervisning (kap. 8 – Peter Andreas Tonnesen (AT@kvuc.dk)  og Thomas Jensen (TJ@kvuc.dk)) – Lars kontakter – melder pas – måske som et webinar og så finder vi et alternativ;Bjørn Strøm (bekendtgørelse eller hvad kursisterne kan) og evt. matematikunderviser fra hF & VUC FYN
  • Tietgen: praktiker ved uddannelseschef Christian Godthåb eller underviser Maria Rørbæk. Fokus på blended – Jesper tager kontakt
  • Om video – hybrid undervisning: Af Christian Aalborg Frandsen (kap. 2) – spor 2. Morten kontakter (afventer svar)