Learning Analytics 1. februar 2018

Learning Analytics 1. februar 2018

LA

Learning Analytics handler om, hvordan registrering af vores digitale aktivitet og formel data i læringssammenhænge kan give mulighed for at designe nye opgavetyper og målemetoder samt skabe grundlaget for et optimeret læringsudbytte. Og om hvordan man ved at bruge data og dataanalyser bedre kan forstå, udvikle og optimere læringsudbytte og læringsomgivelser.
Derfor sætter FLUID fokus på emnet hvor vi efter tre iterationer forhåbentligt har en langt bedre forståelse for brugen af Learning Analytics:
  • Hvad er Learning Analytics?
  • Hvordan kan Learning Analytics bruges i undervisning og kompetenceudvikling?
  • Hvad betyder Learning Analytics for uddannelserne?
Præcist indhold med oplægsholdere følger i næste nyhedsbrev. Vil du videre mere kan du studere Wikipedias artikel om emnet: https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_analytics
Tilmelding til konferencen på www.fluid.dk/tilmeld/