Webinar – tosprogede og digitalisering

Tirsdag d. 31. oktober 2023 kl. 14.00 – 16.00

31. oktober sætter vi fokus på tosprogede og digitalisering.

Mød Louise Tranekjær, der vil give teoretiske perspektiver på det at arbejde med tosprogede og digitalisering. Louise har bl.a. bidraget til projekt: “IT literacy og digital didaktik” og stået bag: Læring på spil – Et pilotstudie til udvikling af et interaktionsbaseret læringsspil for arbejdsmarkedsrettet andet- og fremmedsprogsundervisning.

Du får også oplæg fra SPEAK – School of Danish, der underviser voksne udlændinge i dansk – både dem:

  • der kommer hertil som analfabeter og ingen eller meget kort skolebaggrund
  • der der har et grundskoleforløb med sig
  • der er højtuddannede.

SPEAK sætter fokus på, hvordan de arbejder med at give deres kursister digitale færdigheder.

Oplæg

Louise Tranekjær, Lektor og studieleder på Kulturmøder, Roskilde Universitet:

Digitale ressourcer som redskab til situeret andetsprogslæring – motivation, investment og agency

Jeg vil i mit oplæg fokusere på anvendelsen af digitale ressourcer til andetsprogslæring indenfor og udenfor det formelle læringsrum med udgangspunkt i nordisk forskning i arbejdsmarkedsrettet andetsprog, spil og digital sproglæring eller CALL (computer assisted language learning). Jeg vil fokusere på spørgsmålet om situerethed, og hvordan forskellige digitale ressourcer engagerer og orienterer sproglæringen omkring en given praksis.

Beskrivelse af oplæg fra SPEAK er på vej.