Webinar – tosprogede og digitalisering

Tirsdag d. 31. oktober 2023 kl. 14.00 – 16.00

Oplæg

Digitale ressourcer som redskab til situeret andetsprogslæring – motivation, investment og agency

Jeg vil i mit oplæg fokusere på anvendelsen af digitale ressourcer til andetsprogslæring indenfor og udenfor det formelle læringsrum med udgangspunkt i nordisk forskning i arbejdsmarkedsrettet andetsprog, spil og digital sproglæring eller CALL (computer assisted language learning). Jeg vil fokusere på spørgsmålet om situerethed, og hvordan forskellige digitale ressourcer engagerer og orienterer sproglæringen omkring en given praksis.

Se slides fra Louises præsentation her.

Louise Tranekjær, Lektor og studieleder på Kulturmøder, Roskilde Universitet
Jakob Dalsgaard,
afdelingschef Speak
Trine Lund Christensen og Rasmus Ulsøe Klargård, undervisere og ansvarlige for læringsplatformen mit.speakspeak

Digital læring og udvikling af digitale kompetencer for udenlandske kursister

Såvel analfabeter fra det globale syd som professorer fra Europa skal hos Speak lære dansk og tilegne sig relevante digitale kompetencer og arbejdsformer til læring, arbejde og medborgerskab.

Vores oplæg har tre fokuspunkter, som hver især retter sig mod en af de tre danskuddannelser:

Udvikling af mobil læring for kursister med ingen eller kort skolebaggrund (danskuddannelse 1) har bl.a. givet denne gruppe mulighed for nye, selvstændige og aktive arbejdsformer i sprogtilegnelsen.

Speak udvikler blendede undervisningsformer til kursister med mellemlang skolebaggrund (danskuddannelse 2). Denne gruppe har i stigende grad behov for fleksible undervisningstilbud og konstruktiv udnyttelse af digitale værktøjer.

Speak e-class med 100% online Undervisning er Speaks nyeste tilbud til kursister med lang uddannelsesbaggrund (danskuddannelse 3). Øgede tekniske muligheder og kursisternes digitale erfaringer fra arbejdspladser mv. gør dem i stand til at indgå i undervisning og samarbejde udelukkende online.