Webinar: Video i undervisningen

WEBINAR: Læring med grimme videoer – Hvad skal der til?
Torsdag d. 25.08.22 kl. 14-16

På dette webinar var der fokus på brug af video i læringsøjemed. De to oplægsholdere fortalte henholdsvis om video og mesterlære, samt om videoinfrastruktur.

Mesterlære og Video v. Laurits Rasmussen, Co-founder and CEO, Feedbackbox.
Vi udforsker, hvordan asynkron videofeedback kan genindføre mesterlæreprincippet og gøre en forskel i efter/videreuddannelse. Laurits Rasmussen argumenterer bl.a. for, at vi har brug for grimme videoer, hvor novicen viser mesteren, hvad hun kan – og ikke kan. Kun når det sker, kan vi korrigere fejl og fejre succeser. Det er her, de teknisk set middelmådige og æstetisk set grimme videoer kommer ind i billedet https://www.made.dk/nyheder/den-digitale-fremtid-byder-paa-meget-mere-mesterlaere/).   

Videoinfrastruktur v. Alan Amstrup, Digital content creator hos Praxis.
Hvordan etablerer udbydere af kompetenceudvikling, uddannelsesinstitutioner med flere en infrastruktur, der sikrer en dynamisk afvikling af videoer, overblik og læring på tværs? Forlaget Praxis har arbejdet med videolæring i mange år, og har udviklet en række modeller og formater, der giver de bedste muligheder i forhold til ambition, udfordringer og ressourcer. Det er et oplæg, hvor der snakkes teknik og software, men også læring og organisationsudvikling.