Collective Intelligence 3.-4. juni 2021 Kbh.

Konferencen om “Collective intelligence”, med fokus på online undervisning, afvikles 3.-4. juni 2021. Collective Intelligence kan kort defineres som en gruppeintelligens, der kommer gennem et samarbejde i en kollektiv indsats eller konkurrence mellem mange enkeltpersoner og som munder ud i en konsensusbeslutning. Det er et begreb og en metode, der er begyndt at tage sit indtog i uddannelsesverdenen.

Artificial Intelligence, Big Data, Augmented reality, Virtual reality etc. er allerede godt på vej ind enten til administrativ støtte eller som en integreret del af undervisningskoncepterne. Men nervøsiteten breder sig, for er kunstig intelligens virkelig kunstig og er kunstig intelligens virkelig intelligent? Og bidrager Big Data virkelig til læringen? Der er næppe andet svar end at kunstig intelligens absolut bidrager positivt til at understøtte de administrative rutiner og at kunstig intelligens bestemt også bidrager positivt til at understøtte undervisningen og læringen når der er tale om indlæring af kvalifikationer.
Anderledes tvivlsomt ser det ud med kompetencelæringen – altså evnen til at anvende kvalifikationerne på nye innovative måder. Netop det er en væsentlig årsag til, at vi skal se nærmere på, om Collective Intelligence har sin berettigelse i undervisningen.

Praktisk

Konferencen afholdes 3.-4. juni 2021 i IDA Mødecenter, Kalvebods Brygge 31, 1780 København V. Pris og tilmeldingsmulighed følger, når endelig program er fastlagt.

Kontakt Poul Tang fluid@fluid.dk for yderligere information.