Digitalisering og didaktik på erhvervsuddannelser og VUC 24.10.2019 Odense

Noter til Anette Mann: Differentiering og social inklusion med digitalisering på FVU

Digitalisering i undervisningen udfordrer vores måde at tænke didaktik og pædagogik i erhvervs- og ungdomsuddannelser. For selvom de digitale medier rummer gevinster i forhold til deling af undervisningsmaterialer, differentiering, variation og fleksibilitet i undervisningen, kræver det, at vi kan arbejde med læring på nye måder. Ellers kan teknologien blive en hæmsko og tidsbelastning for undervisere og elever.

På konferencen vil vi belyse, hvilke gevinster og udfordringer, digitaliseringen kan give for undervisningen. Gennem en række oplæg fra undervisere vil vi diskutere, hvordan lærere kan udnytte det digitale potentiale til at støtte, udvikle og opretholde kvaliteten i læring.

Og hvordan kan lærerteams designe læring med teknologi, så undervisningen også indeholder nærvær, relationer og også bliver til gavn for de fagligt svagere elever? 

 Deltag i konferencen den 24.10 – tilmelding på www.fluid.dk/tilmeld

Se her program – hvis du zoomer ind, da husk at opdatere F5 for at indlæse i korrekt størrelse!