Den hybride funktion 26. januar 2021 Online

YouTube video: hovedkonference

YouTube video: Lisbeth Koertz

YouTube video: Sidsel Nonnemann

Sidsel Nonnemann: http://kortlink.dk/2a9bh

Program

Webinaret vil blive afviklet af følgende fra FLUID:
Lars Zimsen, Fyns HF VUC
Jesper Eriksen, Tietgen Business
Morten Blichfeldt Andersen, Praxis
Poul Tang, FLUID

13.30 – 14.10 Niels Henrik Helms: “Den hybride skole – Den
hybride lærer?” (ordstyrer: Lars)

PAUSE 5 minutter

14.15 – 14.40 – Opdelte sessioner: Oplæg af 2 praktikere hvor deltagerne kan vælge, hvilket oplæg de vil deltage i.

Session 1: Michael Juul Nielsen og Morten Dedenroth: “Lærer-rollen og den didaktiske transformation i SIM undervisningen på HF & VUC FYN” (ordstyrer Lars)

Session 2:
Lisbeth Nygaard Koertz : ”Erfaringer med SIM onsdage ”
meet.google.com/eft-qbrd-jxv (Ordstyrer Jesper)

PAUSE 5 minutter

14.45 – 15.10 – Anita Lyngsø VIA: VIA og COVID 19 (ordstyrer Morten)

15.15 – 15.40 – Opdelte sessioner: Oplæg af 2 praktikere 

Session 1: Per Hessellund: “Tegn på et bæredygtigt studiemiljø” (Ordstyrer Jesper)

Session 2: Sidsel Nonnemann: “Virtuel og hybrid undervisning i gymnasiet”
meet.google.com/eft-qbrd-jxv (Ordstyrer Lars)

15.40 – 16.00 – Fælles session:  Afslutning og afrunding – Q&A ved alle oplægsholdere (Ordstyrer Morten)

Den hybride funktion i undervisningen er ved at blive et grundkrav i undervisningssektoren, hvor det fysiske undervisningsrum smelter sammen med det digitale virtuelle rum, både synkront og asynkront. Men hvad er hybrid undervisning, hvordan kan hybrid undervisning i praksis udfolde sig og hvilken betydning har det for lærerrollen.

Rollen som underviser gennemgår en transformation i disse år, da flere undervisere oplever at skulle undervise i helt eller delvis digitale undervisningsrum. Den traditionelle undervisning, lærernes roller og kompetencer er ændret i takt med, at digitalisering anvendes i undervisningen.

Hvilke kompetencer kræver det, og hvilken form for understøttelse skal uddannelsesinstitutioner stå klar med? Også den pædagogiske ledelse, hvilke kompetencer hos undervisere og ledere. Den online konference vil belyse nogle af udfordringerne med denne hybride funktion i undervisningen, men vil også præsentere nogle konkrete eksempler på uddannelsesinstitutioner, som har taget den hybride funktion i anvendelse.

Denne hybride funktion, hvor undervisningen ikke anskues ud fra en skarp opdeling af det fysiske og det virtuelle, men ses som et mere flydende ‘rum’, på én gang fysisk og digitalt. Det er blevet et nyt og forandret klasserum, som er påvirket af, på den ene side et ønske om at kunne udbyde mere fleksibel undervisning, men samtidig at kunne udnytte de læringsmæssige gevinster af digitalisering i undervisningen. Dette rykker både ved den didaktiske tilgang man som underviser skal anvende disse nye lærerroller og udfylde det nye klasserum.  

Oplægsholdere


Anita Lyngsø: Hybrid undervisning undersøges med perspektiver fra såvel online-, campus- som nødundervisningen under Covid-19 nedlukningen. Perspektiveringen bruges til at øge forståelsen af studiestrategier, lærerroller og organisationens håndtering i forbindelse med nye undervisningsformer og i dette tilfælde specielt hybrid undervisning.

Praktisk

Tilmelding på www.fluid.dk/tilmeld,

Deltagelse gratis for medlemmer – 500 kr. for ikke-medlemmer (ekskl. moms)