Den hybride funktion 26. januar 2021 Online

Skolen med klasseundervisning, fjernundervisning, eleverne opdager ikke det virtuelle og fysiske undervisningsrum som adskilt.

Rollen som underviser gennemgår en transformation i disse år, da flere undervisere oplever at skulle undervise i helt eller delvis digitale undervisningsrum. Den traditionelle undervisning, lærernes roller og kompetencer ændres i takt med, at digitalisering anvendes i undervisningen.

Denne hybride funktion, hvor undervisningen ikke anskues ud fra en skarp opdeling af det fysiske og det virtuelle, men ses som et mere flydende ‘rum’, på én gang fysisk og digitalt. Det er et nyt og forandret klasserum, som er påvirket af på den ene side et ønske om at kunne udbyde mere fleksibel undervisning, men samtidig at kunne udnytte de læringsmæssige gevinster af teknologi i undervisningen. Dette rykker både ved den didaktiske tilgang man som underviser skal anvende disse nye lærerroller og udfylde det nye klasserum.  

uddannelsesinstitutionerne, fordi det rykker ved pædagogisk ledelse og forudsætter andre kompetencer hos undervisere og ledere.

Samtidig har forårets coronaundervisning betydet, at alle undervisere i større omfang har prøvet at undervise i flere “rum” end kun det fysisk rum.

Hvilke kompetencer kræver det, og hvilken form for understøttelse skal uddannelsesinstitutioner stå klar med? Konferencen vil belyse nogle af udfordringerne i den hybride skole, men vil også præsentere nogle konkrete eksempler på uddannelsesinstitutioner, hvor den hybride skole fungerer i praksis.