Hvad virker? – succes med fleksibel undervisning – 3.-4. juni 2019

FLUID Konference København

Få succes med fleksibel og digital læring; bliv inspireret af mange års erfaringer med uddannelser, tilpasset en bred vifte af målgrupper. Vær med til at høre om og diskutere forskelle og ligheder, og ikke mindst hvad der kan være afgørende for at få succes. To dage i et internationalt miljø fyldt med inspiration og praktisk evidens. 
Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark (FLUID), IDA Education og Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) afholder Nordisk konference i København den 3. – 4. juni 2019.

Kontakt: Poul Tang 5171 5240 fluid@fluid.dk

På konferencen sætter vi fokus på, hvornår fjernundervisning virker. På baggrund af en undersøgelse af positive eller fraværende resultater i tidligere fjernundervisningsprojekter, ser vi på form, indhold, målgrupper, teknologier, logistik og meget mere. Vi præsenterer nordiske erfaringer og projektinitiativer for at få så stort et erfaringsgrundlag som muligt bragt i spil – og sætter nye projekter i perspektiv i forhold til tidligere erfaringer. 

Konferencen består af oplæg fra forskere og praktikere, ligesom der bliver gennemført workshops, hvor konferencedeltagerne kan diskutere indlæggene og bidrage med egne erfaringer. Konferencens mål er, at alle går hjem med ny viden og indsigt i, hvad der skal til for at fjernundervisning bliver relevant, få det sat i gang – og ikke mindst gøre det til en succes.
Konferencen strækker sig over to dage med en bred målgruppe for øje: Der skal mange aktører til, at få et fjernundervisningsforløb til at blive succesfuldt, og ofte er det svageste led afgørende for, om det bliver en succes.
Vi ser på, hvilke incitamenter erhvervslivet har for at igangsætte lokale fjernundervisningsforløb, og på, hvilke kompetencer og uddannelseskoncepter uddannelsesinstitutionerne skal levere – store, som små. Ikke mindst zoomer vi ind på, hvad erfaringerne siger, når det handler om at få studerende og kursister til at melde sig til og gennemføre uddannelserne.
Målgruppen for konferencen er ledere fra virksomheder, der har brug for arbejdskraft; ledere og undervisere fra uddannelsesinstitutioner, samt politikere, der ønsker udvikling i deres lokalområde.

Registration takes place at: www.fluid.dk/tilmeld

The conference will be held at Ingeniørernes
Hus, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 Copenhagen V. See https://idaconference.com/

Price: 3,750 DKK including VAT for both days
not including the conference dinner on 3 June at 19.00 which demand specific
registration

There is Early Bird price for registration
before 30.4.2019 of 3400 DKK including VAT.

Conference price for a single day DKK 2375 –
however DKK 1900 for Early Bird registrations until 30.4.2019

Conference dinner the 3.th June is DKK 500. All
prices are inclusive of VAT.