Webinar: LMS har vi indfriet forventningerne?

Tirsdag d. 19. september kl. 14.00 – 16.00

Webinaret LMS har vi indfriet forventningerne? giver dig dels det store (historiske) perspektiv på LMS, dels en diskussion om LMS’ rolle i relation til de studerendes egne digitale værktøjer.

Bjarke Lindsø Andersen og Christian Dalsgaard gav to spændende oplæg, som du kan se her:

Bjarke Lindsø Andersen: https://youtu.be/LnzAFoZ8JDQ

Christian Dalsgaard: https://youtu.be/u_-2pZmC0iw

Dagens oplæg og oplægsholdere

Bjarke Lindsø Andersen, Adjunkt, Ph.d., Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon

Et teknologikritisk perspektiv på læringsplatforme

I dette oplæg vil Bjarke stille skarpt på læringsplatformes historie, hvad der blevet lovet og holdt, og hvad vi kan lære af dette ift. fremtidens praksis med læringsplatforme.

LMS versus studerende digitale læringsplatforme

Med udgangspunkt i en undersøgelse af universitetsstuderendes digitale læringsmiljøer diskuteres i oplægget, hvordan vi skal forså samspillet mellem institutionelle systemer og de digitale værktøjer, som studerende selv varetager. Undersøgelsen rejser spørgsmål om relationen og rollefordelingen mellem studerendes digitale værktøjer og systemer stillet til rådighed af institutioner.

Christian Dalsgaard, Lektor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet