FLUIDs bestyrelse 2024-25

  • Elsebeth Korsgaard Sorensen, professor emerita, Aalborg Universitet
  • Jørgen Grubbe, CEO, Monnet-gruppen
  • Lars Zimsen, afdelingsleder, HF VUC Fyn
  • Marianne Riis, docent, ph.d., Professionshøjskolen Absalon
  • Nina von Staffeldt, Chefkonsulent Staffeldt Rådgivning
  • Niels Henrik Helms, seniorkonsulent, CELF
  • Peter Holmboe, lektor, UC SYD
  • Rasmus Kjær Kristiansen, udviklings- og erhvervschef, VUC Storstrøm
  • Rasmus Petersen, teamleder, Praxis