Hvordan udnytter vi mulighederne i virtuel undervisning?

Indlæg kan ses i nedenstående forløb for dagen

13.30 – 14.10 – Fælles session: Ledelse og organisering – “Hvordan kan vi få virtuel undervisning fungere, og hvordan kan den digitale virtuelle tilgang løfte undervisningen kvalitativt” – Thomas Jørgensen – oplæg

14.15 – 14.40

Rasmus Pöckel, uddannelsesleder på Aarhus HF og VUC – “Erfaringer fra implementering af virtuel undervisning – organisering, rammesætning, det rigtige narrativ, kvalificering af den lærerfri undervisning samt elevernes ansvar”. se oplæg her: https://www.fluid.dk/wp-content/uploads/2020/11/Oplæg-på-Fluid-konference-Rasmus-Pöckel-copyright-kompatibel-.pdf

14.45 – 15.10 – Fælles session: “ Underviserens nye digitale virkelighed. Hvor er underviserne nu, og hvilke potentialer er der i virtuel undervisning? ” – Lars Due Arnov https://www.fluid.dk/wp-content/uploads/2020/11/VU-aktuelt-overblik-og-kvalitet-i-vu..pdf

15.15 – 15.40 – Opdelte sessioner: Oplæg af 2 praktikere hvor deltagerne kan vælge det oplæg, de ønsker at deltage i:

Anne Boie Johannesson, Lektor Køge Gymnasium – “Praktisk erfaringer med virtuel undervisning og muligheder og barrierer mht. læring hos forskellige elevtyper” – se oplæg her: http://kortlink.dk/kortlink.php?id=292mk

Liselotte Poulsen,Lektor ved HF & VUC FYN – “Kognitiv strukturering i digital og virtuel undervisning” – se oplæg her

15.40 – 16.00 Fælles session:  Afslutning og afrunding – Q&A ved alle oplægsholdere

Konferencetekst: FLUID afholder en online konference om virtuel undervisning d. 12. november kl. 13:30-16, hvor vi vil forsøge at tage temperaturen på den virtuelle undervisning og komme med bud på hvordan der kommer kvalitet i den virtuelle undervisning. Der vil også være mere praktiske oplæg fra undervisere med inspirerende erfaringer af deres anvendelse af virtuel undervisning i forhold til deres fag.

Oplægsholdere: