Konference Hvordan udnytter vi mulighederne i virtuel undervisning?

Torsdag d. 12. november kl.13.30 – 16.00
Online (max. 2½ time med pauser)

Tilmelding til konferencen på https://www.fluid.dk/tilmeld/

Hvordan udnytter vi mulighederne i virtuel undervisning? 

FLUID afholder en online konference om virtuel undervisning d. 12. november kl. 13:30-16, hvor vi vil forsøge at tage temperaturen på den virtuelle undervisning og komme med bud på hvordan der kommer kvalitet i den virtuelle undervisning. Der vil også være mere praktiske oplæg fra undervisere med inspirerende erfaringer af deres anvendelse af virtuel undervisning i forhold til deres fag.

Overordnet program  – Sammensætningen af oplæggene er følgende:

13.30 – 14.10 – Fælles session: Ledelse og organisering – “Hvordan kan vi få virtuel undervisning fungere, og hvordan kan den digitale virtuelle tilgang løfte undervisningen kvalitativt” – Thomas Jørgensen

14.15 – 14.40 – Opdelte sessioner: Oplæg af 2 praktikere hvor deltagerne kan vælge, hvilket oplæg de vil deltage i.

14.45 – 15.10 – Fælles session: “ Underviserens nye digitale virkelighed. Hvor er underviserne nu, og hvilke potentialer er der i virtuel undervisning? ” – Lars Due Arnov

15.15 – 15.40 – Opdelte sessioner: Oplæg af 2 praktikere hvor deltagerne kan vælge det oplæg, de ønsker at deltage i.

15.40 – 16.00 Fælles session:  Afslutning og afrunding – Q&A ved alle oplægsholdere

Link til Google Meet sendes ud til deltagerne et par dage før. 

Vi har valgt at lade konferencen være gratis for medlemmer af FLUID og 250 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding på https://www.fluid.dk/tilmeld/

Oplægsholdere: