FLUID Generalforsamling 15. maj kl. 14:15

Onsdag d. 15. maj afholder FLUID ordinær generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af regnskab og budget (herunder kontingent)
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af to revisorer
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Læs foreningens vedtægter her.