Ide og ydelser

Ide og ydelser

FLUIDs formål er at udbrede kendskabet til fleksibel uddannelse og læring at fremme samarbejde og erfaringsudveksling mellem foreningens medlemmer at fremme nordisk, europæisk og internationalt samarbejde inden for området fleksibel uddannelse og læring
at arrangere møder og konferencer for foreningens medlemmer og andre interesserede

FLUID arbejder også for at fremme internationalt samarbejde. Gennem sit medlemskab af EDEN og arbejdet i netværket BOLDIC arbejder FLUID aktivt med at sprede erfaringer fra danske projekter til de andre lande, samt opbygge kontakter til gavn for medlemmerne i Danmark.

FLUIDs styrke er at foreningen har eksisteret i en årrække, og at mange af de der igennem årene har været involveret i foreningen i dag sidder centralt i virksomheder og på skoler og er med til at forme fremtidens undervisningsverden. Derfor er FLUIDs netværk stærkt og spækket med erfaringer. Bestyrelsen og sekretariatet har stor erfaring med området og har foruden deres FLUID netværk, adgang til et personligt, og arbejdsmæssigt netværk, der er en stor ressource.

Ydelser

Foreningen arrangerer konferencer og seminarer hvor temaer af almen eller specifik interesse tages op – pædagogik, teknik eller andre vinkler har været anlagt gennem årene. Nogle arrangementer er mere “smalle” end andre. Eksempler på disse er FLUID on Tour, Konference om muligheder for internationalt samarbejde om udvikling og udbud af uddannelse og videndeling.

FLUID er desuden igangsætter af netværksgrupper.

Konferencerne afholdes forskellige steder i landet, og kan være med både danske og udenlandske oplægsholdere. Konferencernes emner er aktuelle, og afspejler problemstillinger som medlemmerne kan være med til at stille frem.
FLUID afholder også regionale seminarer – eller organiserer besøg hos medlemmer der gerne vil vise omverdenen hvad de laver.

FLUID on TOUR er en årlig tilbagevendende begivenhed – en bustur rundt i ind- eller udland for at besøge interessante institutioner, virksomheder eller projekter der arbejder med fleksibel uddannelse og har noget at byde på.

FLUID er medlem af EDEN:

EDEN – European Distance and E-learning Network er en Europæisk forening for folk, der er interesserede i e-læring. FLUID er medlem af netværket og FLUIDs medlemmer kan derfor deltage i EDENs arrangementer