Ide og ydelser

FLUIDs formål er at udbrede kendskabet til fleksibel uddannelse og læring at fremme samarbejde og erfaringsudveksling mellem foreningens medlemmer at fremme nordisk, europæisk og internationalt samarbejde inden for området fleksibel uddannelse og læring
at arrangere møder og konferencer for foreningens medlemmer og andre interesserede

FLUID arbejder også for at fremme internationalt samarbejde. Gennem sit medlemskab af EDEN og EADL arbejder FLUID aktivt med at sprede erfaringer fra danske projekter til de andre lande, samt opbygge kontakter til gavn for medlemmerne i Danmark.

FLUIDs styrke er at foreningen har eksisteret i en årrække, og at mange af de der igennem årene har været involveret i foreningen i dag sidder centralt i virksomheder og på skoler og er med til at forme fremtidens undervisningsverden. Derfor er FLUIDs netværk stærkt og spækket med erfaringer. Bestyrelsen og sekretariatet har stor erfaring med området og har foruden deres FLUID netværk, adgang til et personligt, og arbejdsmæssigt netværk, der er en stor ressource.

Ydelser

Foreningen arrangerer konferencer og seminarer hvor temaer af almen eller specifik interesse tages op – pædagogik, teknik eller andre vinkler har været anlagt gennem årene. Nogle arrangementer er mere “smalle” end andre.

Konferencerne afholdes forskellige steder i landet, og kan være med både danske og udenlandske oplægsholdere. Konferencernes emner er aktuelle, og afspejler problemstillinger som medlemmerne kan være med til at stille frem.

EDEN og EADL:

EDEN – European Distance and E-learning Network  www.eden-online.org
er en Europæisk forening for folk, der er interesserede i e-læring. FLUID er medlem af netværket og FLUIDs medlemmer kan derfor deltage i EDENs arrangementer.

EADL European Association for Distance Learning www.eadl.org organiserer en årlig europæisk konference og udgiver en Qulity guide for European Learning providers.