Hvornår virker det?

Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark (FLUID), IDA Education og Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) afholder Nordisk konference i København den 3. – 4. juni 2019.

På konferencen sætter vi fokus på hvornår fjernundervisning virker. På baggrund af en undersøgelse af positive eller fraværende resultater af en række tidligere fjernundervisningsprojekter, sætter vi nye projekter i perspektiv i forhold til hvad vi har lært af erfaringerne. Både form, indhold, målgrupper, teknologier, logistik m.v. er i fokus. For at få et stort erfaringsgrundlag som muligt bragt i spil, vil vi præsentere nordiske erfaringer og projektinitiativer.

Konferencen består dels af oplæg fra forskere og praktikere men der bliver også gennemført workshops hvor konferencedeltagerne kan diskutere de præsenterede erfaringer og bidrage med egne erfaringer. Konferencen skal munde ud i, at alle deltagere går hjem med en forøget viden om hvad der skal til, for at fjernundervisningen er relevant, bliver sat i gang og ikke mindst bliver en succes.

Konferencen strækker sig over to dage med en bred målgruppe for øje. Der skal mange aktører til, at få et fjernundervisningsforløb til at blive succesfuldt, og noget af konklusionen på konferencen forventes at blive, at det er det svageste led, der er afgørende for om en fjernundervisningsuddannelse bliver en succes. Vi vil derfor se på hvilke incitamenter der er fra erhvervslivet til at få igangsat lokale fjernundervisningsforløb. Og så er der uddannelsesinstitutionerne. Både de nære og de fjerne. Hvilke kompetencer og uddannelseskoncepter skal de levere. Og de studerende. Vi ser på hvad erfaringerne siger, for de melder sig til og gennemfører uddannelserne.

Målgruppe

Målgruppen for konferencen modsvarer emnerne. Det er ledere fra virksomheder, der mangler arbejdskraft, ledere og undervisere fra uddannelsesinstitutioner og så er det politikere, der ønsker en udvikling i deres område.

Tid og sted

Konferencen afholdes i Ingeniørernes Hus, Kalvebods Brygge 31-33, 1780 København V. https://idaconference.com/

3. juni kl. 9:30 til 4. juni 2019 kl. 15:00

Pris

Pris for konference er 3.750 DKK inklusive moms for begge dage, dog eksklusive konferencemiddag den 3. juni klokken 19.00

Tilmelding

Tilmelding foregår på: www.fluid.dk/tilmeld

Kontakt:

FLUID, ved sekretariatsleder Poul Tang fluid@fluid.dk – +45 51 71 52 40 – læs mere om konferencen på www.fluid.dk/virk