Ordinær generalforsamling

7. juni kl. 14.00 – 16.00 – online i Zoom

FLUID afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 7. juni kl. 14.00 – 16.00. Generalforsamlingen afholdes i år online, så flest muligt får mulighed for at deltage.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen blandt andet præsentere FLUIDs fremtidige medlemstilbud og deres forslag til nye kontingentpriser.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 17. maj. Send dine forslag til: fluid@fluid.dk

Ønsker du at stille op til bestyrelsen så skriv til: fluid@fluid.dk

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og modtager alle genvalg:

 • Anne Charlotte Petersen
 • Elsebeth Korsgaard Sørensen
 • Jesper Eriksen
 • Lars Zimsen
 • Rasmus Kjær Kristiansen

   Dagsorden:

   1. Valg af dirigent
   2. Godkendelse af dagsorden
   3. Bestyrelsens beretning
   4. Forelæggelse af regnskab og budget (herunder kontingent)
   5. Valg af bestyrelse
   6. Valg af to revisorer
   7. Indkomne forslag
   8. Eventuelt