Sekretariet

Sekretariatet

FLUIDs sekretariatsleder Poul Tang træffes på FLUIDs telefon 7020 6696 eller på fluid@fluid.dk.

Sekretariatet tager sig af det administrative omkring driften af foreningen, varetager kontakten til medlemmerne, og arbejder som en slags kontaktbørs med at knytte dem sammen, eller finde hinanden. Sekretariatet giver desuden medlemmerne råd og vejledning i et vist omfang eller hjælper dem med at finde rådgivere i de spørgsmål de måtte have.

Informationsspredning, kontaktformidling og rådgivning til og for medlemmerne er områder som FLUID i det seneste år har arbejdet på at styrke, og som indgår i de strategiske overvejelser bag planlægningen af FLUIDs nye hjemmeside.