Webinar: Uddannelse i udkantsområder

Webinar d. 21. april 2022 kl. 13.30-16.00

Hvordan kan uddannelse være med til at understøtte udkantsområder, så den socioøkonomiske forskel mellem de store byer og udkantsområderne (yderområderne) minimeres?

På dette webinar præsenterer vi perspektiver og eksempler på løsninger på, hvordan der i udkantsområderne både kan tilbydes uddannelse, og sikres at borgerne bliver uddannet i samme grad som i de større byer.
 
Oplægsholderne er:

  • Eva Mærsk, SDU, taler om migration og uddannelse: Jo højere uddannelse jo større sandsynlighed for at folk flytter. Opgaven er at få dem til at vende tilbage igen (til de mindre byer).
  • Sebastien Bigandt, konsulent DEA:  Social mobilitet i videregående uddannelser (afventer endelig bekræftigelse)
  • Stig Jarbøl, Rektor HF VUC Fyn:  Hvorfor tilbyde uddannelse på tværs af geografiske områder? Hvilke barrierer er der for uddannelse i udkantsområderne, og hvordan kan IT være en del af løsningen, ikke mindst med den negative demografiske udvikling udkantsområderne er i.  

Tilmelding via: https://www.fluid.dk/tilmeld/

Webinaret er gratis for FLUID-medlemmer – pris for ikke-medlemmer er 500 kr (ekskl. moms)